กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 2562 จำนวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562  จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ​: จํานวน 60 อัตรา ดังนี้
– กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 32 อัตรา
– กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 28 อัตรา

สามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241- 0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510 หรือที่เว็บไซต์ กรมการขนส่งทหารบก

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สมัครงานข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตราสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สมัครงานข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน 3 อัตรา

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 3 อัตราสามารถสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครงานข้าราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2562 จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2562 ในวันทำการ ( เวลา 08.30 – 15.30 น. ) ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้)

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้สมัครสอบ ภาค ก. เพิ่มเติม เฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 62 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เท่านั้น

ให้สามารถสมัครสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)กำหนดการ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

เปิดสอบท้องถิ่น 2562 จำนวน 8,579 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 8,579 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562ข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบ ตำแหน่ง และคุณสมบัติของตนเองอย่างละเอียด ก่อนลงสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
 • นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ยักษ์)
 • นาฏศิลปินปฏิบัติงงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)
 • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)
 • คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)(หญิง)
 • ประติมากรปฏิบัติการ
 • ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 18 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 18 อัตรา รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตราประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 24 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่