กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 16 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักสำรวจดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 2562 จำนวน 50 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 10 อัตรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายช่างอากาศยานปฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตราประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ 2562 จำนวน 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 35 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) จำนวน 12 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) จำนวน 2 อัตราประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.dsd.go.th

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2562 จำนวน 16 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสารเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
(สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่,ปทุมธานี,เพชรบุรี,ศรีสะเกษ)

2. นักพัฒนาสังคม จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
(สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช,ยะลา,ลพบุรี,ลำปาง,อุบลราชธานี,กำแพงเพชร)

3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
(สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง,ราชบุรี,ลพบุรี)4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ,นครสวรรค์)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/62

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.dsdw2016.dsdw.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ปี 2562 จำนวน 25 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ : จำนวน 25 อัตรา ดังนี้
– นายทหารสัญญาบัตร 4 อัตรา
– นายทหารประทวน 21 อัตราประกาศรับสมัครคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศจากเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562/

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– วิศวกร : อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ : อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา

สมัครสอบ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์รับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 250 อัตรา

เปิดรับสมัครตำแหน่ง : รองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 750 อัตรา
– สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก ชาย จำนวน 250 อัตรา
– สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก หญิง จำนวน 500 อัตรารับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่