ค่า bmi เท่าไหร่ สูงหรือต่ำ เพิ่มความเสี่ยง การเสียชีวิต

การที่มีค่าดัชนีมวลกาย ( bmi ) ที่สูงหรือต่ำเกินไป มีผลเสี่ยงทำให้ เพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากขึ้น ล่าสุดมีการศึกษาพบว่า การที่ดัชนีมวลกายสูงหรือต่ำ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง ที่อันตรายต่อร่างกายเกือบทุกด้าน ยกเว้นอุบัติเหตุ

bmi

การที่มีค่าดัชนีมวลกาย ( bmi ) ที่สูงหรือต่ำเกินไป มีผลเสี่ยงทำให้ เพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากขึ้น ล่าสุดมีการศึกษาพบว่า การที่ดัชนีมวลกายสูงหรือต่ำ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง ที่อันตรายต่อร่างกายเกือบทุกด้าน ยกเว้นอุบัติเหตุ

การศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ล่าสุด โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine เปิดเผยว่าค่าดัชนีมวลกายที่สูง หรือต่ำเกินไป จะสัมพันธ์กับ ภาวะความเจ็บป่วยของโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

การมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป โดยไม่สัมพันธ์กับ ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม ส่งผลทำให้ พวกเขาเหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับโรคร้ายหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคตับ ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย

bmi

ค่าดัชนีมวลกาย ( bmi ) ที่มากหรือต่ำเกินไป เสี่ยงเสียชีวิต

การศึกษาซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล จากผู้คนจำนวน 3.6 ล้านคน มีผู้คนเสียชีวิต 367,512 ราย ซึ่งจากรายงานแสดงให้เห็นว่า โรคอ้วนหรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมากที่สุด คือ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

แต่ค่าดัชนีมวลกายที่สูงกว่า 25 ขึ้นไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดที่สูงมากเช่นกัน ของค่าดัชนีมวลกาย ก็มีความเสี่ยงอันตราย ต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต และโรคทางเดินหายใจ ได้สูงเช่นกัน

สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน แสดงให้เห็นว่า พวกเขาอาจมีอายุขัยเฉลี่ยลดลง ในผู้หญิงอาจมีอายุขัยเฉลี่ยลดลงราว 4.2 ปีเลยทีเดียว และสำหรับผู้ชาย 3.5 ปี ส่วนสำหรับผู้หญิงอาจทำให้ เกิดภาวะโรคอื่นเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ และโรคทางเดินหายใจไม่เพียงแต่ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย ที่เกินเท่านั้น ที่ได้รับความเสี่ยงอันตราย ต่อสุขภาพร่างกาย แต่สำหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายที่ต่ำ ก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเช่นกัน ซึ่งมีการศึกษาพบว่า พวกเขาเหล่านั้น ที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ำ ส่งผลทำให้พวกเขาเสียชีวิต จากการเกิด โรคอัลไซเมอร์ และการฆ่าตัวตาย

ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม จะอยู่ในช่วงระหว่าง 21 – 25 กิโลกรัม / ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย และการเกิดโรคต่ำที่สุด

วิธีคิด ดัชนีมวลกาย

BMI = น้ำหนักตัว ( kg ) / ส่วนสูง m2

หากมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม จะได้สูตรดังนี้

70 กิโลกรัม / ( 1.75 เมตร ) * 2 = 22.86 กิโลกรัม/เมตร*2

อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ควรรักษาค่าดัชนีมวลกาย ให้อยู่ระหว่าง 21 – 25 ไม่ควรต่ำหรือสูง เกินไปกว่านี้ และที่สำคัญควรออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

แต่ผลการศึกษาก็ชี้ให้เห็นว่า การที่มีค่าดัชนีมวลกายที่มากกว่า 25 กิโลกรัม / ตารางเมตรขึ้นไป โดยเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ของการเกิดโรค และการเสียชีวิต โดยคิดเป็น 29 % ส่วนการมีค่าดัชนีมวลกาย ที่ต่ำกว่า 21 กิโลกรัม / ตารางเมตร ทุก 5 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็น 13 %

ถึงเวลาที่คนไทยทุกคน ควรให้ความสนใจ และใส่ใจกับค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม กับร่างกายของแต่ละบุคคลกันให้มากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ กับค่าดัชนีมวลกายกันมากนัก เพราะอาจไม่รู้ถึงความสำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ เลือกที่จะลดน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนัก ตามใจตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ กับค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมกับร่างกาย

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App