เกี่ยวกับเรา ( About Us )

สุขภาพ

About Us

About Us

          เว็บ Ofzsoft.com จัดขึ้นทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์หรือข้อมูล จำเพาะบางอย่าง ซึ่งได้รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆมาแล้ว จึงนำเสนอในรูปแบบบทความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับสาร รวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้นำเสนอไปนั้น ทาง Ofezsoft.com ได้ทำการทดลองทุกครั้งก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เฉพาะข้อมูลเทคนิค trick and trick) ซึ่งผู้อ่านหรือผู้ที่ได้รับสารนั้น สามารถนำไปใช้ หรือทำการประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานได้

ประเภทของบทความ

1. หมวดหมู่ ความงาม หมวดนี้จะให้ประโยชน์เกี่ยวกับ ความงาม ประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีการดูแลรักษาเกี่ยวกับความงาม เทคนิควิธีการที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลความงาม อย่างธรรมชาติมากที่สุด โดยหมวดหมู่นี้จะเน้นทางธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และจะพูดถึงเทคโนโลยี ที่สอดคล้องเกี่ยวกับความงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะกล่าวถึงโทษ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการดูและ ความงาม

2. หมวดหมู่ สุขภาพ หมวดคนรักสุขภาพ จะเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ รักษาสุขภาพ การป้องกัน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ การรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ประโยชน์ของ ผัก ผลไม้ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ หากรับในปริมาณที่มากเกินไป หรือ ขาดสารอาหารนั้นๆ รวมไปถึง เคล็ดลับบางประการ ที่ส่งผลทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้น คุณสมบัติของ อาหารบางชนิดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ฯลฯ

3. หมวดหมู่ เทคโนโลยี จะเผยแพร่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ว่ามีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดบ้าง รวมถึงข่าวสารแวดวง IT ต่างๆ ที่ผู้รับสารนั้น จะได้ข้อมูลอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ได้รับสาร ทันต่อเหตุการ ของเทคโนโลยีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่น่าใช้หากได้ เผชิญกับเทคโนโลยีนั้นๆ เทคนิควิธีการ ข้อแนะนำต่างๆ อีกมากมาย

4. หมวดหมู่ การทำเงินออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วหมวดหมู่นี้จะพูดถึง ช่องทาง หรือแนวทาง หรือ การขายของออนไลน์ อาชีพที่ประสบความสำเร็จในขณะนี้ การขายสินค้าออนไลน์ชนิดไหน ให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น กลไกล เทคนิควิธีการทำให้ขายของออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

5. หมวดหมู่ นักพัฒนา หมวดนี้จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับ Advance โดยจะเผยแพร่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการเชียนโปรแกรมอย่างง่าย รวมถึง API ที่นำมาแจกและเผยแพร่ ให้ นักพัฒนาได้ต่อยอดกัน

Tags ป้ายกำกับ

ในเว็บนี้จะมีป้าย Tags อยู่ด้วยกัน คือ Beauty Care, Healthy Care, healthy fruits, Healthy hair, Making Online Money และ PHP Chapter ซึ่ง Tags เหล่านี้จะสอดคล้องกับ ประเภทบทความที่อยู่ด้านบน เพื่อการเจาะจงเข้ากับ สิ่งที่ต้องการค้นหาให้ง่ายมากยิ่งขึ้น