เด็ก โรคเอ๋อ 10 อาการที่ควรสังเกตุลูกรัก วิธีป้องกัน

สาเหตุของโรคเอ๋อ ที่พบมากที่สุดกับ เด็ก ในประเทศไทย เกิดจากแม่มีภาวะขาดสารไอโอดีน ระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะสารไอโอดีน เป็นสารที่สำคัญอย่างมาก ต่อการสร้างฮฮร์โมนของต่อมไทรอยด์ หรือที่เรียกว่า ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งไทรอยด์ฮอร์โมน จะเข้าสู่กระแสเลือด มีหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกาย ให้ดำเนินไปตามปกติ และช่วยกระตุ้นให้เกิด การเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง และระบบประสาท อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดี

ซึ่งถ้าหากร่างกาย ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ จะส่งผลทำให้การสร้างไทยรอยด์ฮอร์โมน ในร่างกายเกิดปัญหา ทำให้เสียสมดุลในการควบคุมการทำงาน ของต่อมไทยรอยด์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ IQ สติปัญญาของเด็ก

วิธีสังเกตุอาการของทารกแรกเกิด จากโรคเอ๋อ

1.ทารกมีอาการเชื่องซึม เฉื่อยชา เอาแต่นอน

2.ทารกไม่ค่อยกินนม

3.ทารกมีอาการท้องผูก ท้องอืด

4.ตรงบริเวณสะดือ จะมีลักษณะ สดือจุ่น

5.ตัวเหลืองหลังคลอดนานกว่าปกติ

6.ไม่ค่อยส่งเสียงร้อง หรือ ร้องมีเสียงแหบ

7.ลิ้นใหญ่จุกปาก

8.มีผิวที่แห้ง และเย็น

9.เติบโตช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน

10.การเติบโตของกระดูกช้าผิดปกติ ตัวเตี้ยเด็ก ห่างไกลโรคเอ๋อได้อย่างไร

– คุณแม่ควรเลือกรับประทานอาหาร ที่มีสารอาหารไอโอดีน เช่น เกลือที่มีไอโอดีน อาหารทะเล ฯลฯ

– ควรตรวจสุขภาพทารก หลังคลอด 3-5 วัน เพื่อตรวจคัดกรอง แล้วจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันเวลา

ปริมาณไอโอดีน ที่ควรได้รับต่อวัน

– หญิงตั้งครรภ์ หรือคุณแม่ที่ให้นมลูก ประมาณวันละ 175 – 200 ไมโครกรัม/วัน

– บุคคลทั่วไป ประมาณวันละ 150 – 200 ไมโครกรัม/วัน

– เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ประมาณวันละ 40 – 90 ไมโครกรัม/วัน

หากคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ ยังไม่มีความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ไม่ให้ความสนใจ ดูแลสุขภาพ หรือให้ความสนใจในเรื่องนี้น้อยเกินไป ก็จะส่งผลภาวะการขาดสารไอโอดีนขั้นรุนแรง ซึ่งในบางราย อาจทำให้ลูกรักเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หรือ อาจทำให้พิการแต่กำเนิดได้