มะเร็งปากมดลูก 8 สาเหตุการเกิด โรคมะเร็งปากมดลูก มาเช็คว่าคุณเสี่ยงหรือไม่

สิ่งผู้หญิงไม่ควรมองข้าม มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิงไทย อย่าคิดว่าตัวคุณเอง จะไม่มีความเสี่ยง เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้ กับผู้หญิงทุกคน

มะเร็งปากมดลูก

เรื่องที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิงไทย อย่าคิดว่าตัวคุณเอง จะไม่มีความเสี่ยง เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งปากมดลูก สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน แต่โดยส่วนใหญ่มักพบในผู้หญิง ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ถึงอย่างไรผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้เช่นกัน

มาเช็คกันว่าคุณเสี่ยงเป็น มะเร็งปากมดลูก มากน้อยเพียงใด

1. การทานยาคุมกำเนิด ติดต่อกันเป็นเวลานาน มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

2. การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 17 ปี

3. การเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนักตัวที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4. การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

5. การใช้กระดาษทิชชูที่มีแบคทีเรีย ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเป็นประจำ

6. การมีคู่นอนมากกว่า 1 คน

7. การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เช่น HPV ,  หนองใน , เริม , ซิฟิลิส ฯลฯ เป็นต้น

8. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และไม่ชอบออกกำลังกาย ทำให้สามารถติดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการ นำไปสู่การเป็น มะเร็งปากมดลูกได้อาการของมะเร็งปากมดลูก ที่คุณสามารถสังเกตุได้

1. มี อาการตกขาว ผิดปกติ เช่น อาจมีเลือดปน หรือ มีกลิ่นเหม็น

2. มีประจำเดือน มานานผิดปกติ

3. มีเลือดออก หลังจากมีเพศสัมพันธ์

4. มีอาการเจ็บ ขณะมีเพศสัมพันธ์

5. มีเลือดไหลผิดปกติ กระปริบกระปรอย ออกจากช่องคลอด

เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ควรที่จะไปตรวจเช็คประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในบางรายไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะอาจมีสาเหตุมาจาก พันธุกรรม ที่คนในครอบครัวเคยมีประวัติ ของการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก