โลกร้อน เกิดจากวัว ตัวก่อมลพิษ เลวร้ายกว่าที่รู้

0
โลกร้อน
โลกร้อน

เชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า นอกจากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือทำให้ โลกร้อน แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งใกล้ตัวที่เราควรตระหนัก และควรให้ความสำคัญคือก๊าซมีเทนจากภาคปศุสัตว์ ที่มีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น

รู้หรือไม่ว่า กลุ่มเกษตรกร กำลังจะถูกบังคับให้มาใส่ใจกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจาก มูลสัตว์ รวมถึงการผายลมของวัว และแพะ ที่เป็นตัวการของการผลิตก๊าซมีเทน เป็นจำนวนมาก ที่มีส่วนสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน

โลกร้อน
โลกร้อน

โลกร้อน เกิดจากสัตว์ ?สิ่งที่น่าตกใจคือ สัตว์ในฟาร์มกลายเป็นตัวการในการสร้างมลพิษ ที่น่าเลวร้าย และเมื่อหลายปีก่อน ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการเสนอฉีดวัคซีนวัวและแกะ เพื่อลดปริมาณของก๊าซมีเทนที่มีอยู่ในตัวพวกมัน

ก๊าซมีเทนที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่นิวซีแลนด์ พบว่ามีจำนวนของก๊าซเรือนกระจกที่มากที่สุด เกือบครึ่งถูกปล่อยมาจากภาคเกษตรกรรม โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งเฉย โดยได้มีการนำเสนอการเก็บภาษีจากเกษตรกร เพื่อนำเงินไปค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซพิษจากภาคเกษตร จนทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับ ” ภาษีตดวัว “

ปัจจุบันมีวัวทั้งหมดที่อยู่ทั่วโลกประมาณ 1,500 ล้านตัว โดยวัว 1 ตัว จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาราว 120 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งโดยรวมแล้วนี่อาจส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศโลก มากกว่าผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 23 เท่า

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้ยืนยันว่า ในแต่ละวันวัวจะตดและเรอบ่อย โดยเฉพาะหลังกินอาหารเสร็จ 1 – 2 ชั่วโมง ปัจจุบันภาคปศุสัตว์ของไทย ยังพบว่าการปล่อยก๊าซมีเทนน้อยกว่า หากเทียบกับประเทศอื่นที่ทำปศุสัตว์

คุณคิดอย่างไร กับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนี้ และมีคำแนะนำ ในการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ?

Advertisement