รู้จัก โรคย้ำคิดย้ำทำ คืออะไร แบบนี้ใช่คุณหรือไม่

0
โรคย้ำคิดย้ำทำ
โรคย้ำคิดย้ำทำ

สิ่งที่พบได้บ่อยและสังเกตุเห็นได้ชัดของ โรคย้ำคิดย้ำทำ ที่ตัวคุณเองหรือคนใกล้ตัวมักจะพบอาการทำอะไรซ้ำๆ ซ้ำไปซ้ำมา ทำเสร็จแล้วแต่ก็ยังกลับไปทำซ้ำอีก โดยอาจเกิดจากความไม่แน่ใจ วิตกกังวล หรือเป็นคนรอบคอบมากๆ เช่น ปิดไฟ ปิดประตู ปิดก๊อกน้ำ ในบางรายอาจทำซ้ำมากกว่า 2 – 3 ครั้ง และนี่อาจไม่ใช่อาการปกติ ที่ควรจะเพิกเฉย

โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ OCD ( Obsessive Compulsive Disorder ) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมักจะมีอาการทางความคิด ความรู้สึก หรือจินตนาการ ที่ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา จนก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก และมีการตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างซ้ำๆ โดยตัวผู้ป่วยเองก็รู้ตัว แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และอาการมักแสดงเห็นได้ชัด ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป โรคนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้

โดยปกติคนทั่วไป มักมีความคิดหรือพฤติกรรมเช่นนี้ได้ แต่ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ จะมีอาการรุนแรงและเป็นอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาณมาก ในบางรายอาจส่งผลกระทบต่อเวลา และวัตถุสิ่งของได้ เช่น กลับไปปิดประตูซ้ำๆ มากกว่า 3 – 4 ครั้ง จนประตูพัง ทำให้เสียเวลาเดินไปมาซึ่งอาจมากกว่า 30 นาที

โรคย้ำคิดย้ำทำ
โรคย้ำคิดย้ำทำ

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอาการย้ำคิด – เป็นอาการที่ผู้ป่วยจะกังวลอยู่ตลอดเวลา โดยการจินตาการ ความคิดที่ซ้ำไปมา โดยไม่สามารถหยุดความคิดได้

อาการย้ำทำ – เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองความคิดนั้นๆ เพื่อลดความกังวล ความกลัว หรือความไม่สบายใจ โดยไม่สามารถหยุดการกระทำได้

สาเหตุของ โรคย้ำคิดย้ำทำ

  • เชื่อว่าผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง โดยระบบ เซโรโทนิน ( Serotonin ) ซึ่งเป็นสารชีวเคมีชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยร่างกาย ที่มีบทบาททางด้านการควบคุมความรู้สึก อารมณ์ และยังมีความเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชหลายโรค
  • เกิดจากสถานการณ์ ที่ถูกเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เลวร้าย มีอันตราย ที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ป่วย จนทำให้ต้องกังวัลมากกว่าปกติ เช่น โจรเข้าบ้านเพราะลืมล็อคประตูบ้าน จึงทำให้ผู้ป่วยจะกังวลมาก
  • ในบางรายอาจเกิดจากพันธุกรรม

การรักษาด้วยตนเอง

โดยการฝึกควบคุมพฤติกรรม หรือที่เรียกว่า ” พฤติกรรมบำบัด ” โดยต้องเผชิญกับสิ่งที่มักกังวลและมิให้ตอบสนองโดยการกระทำซ้ำ เช่น ก่อนออกจากบ้านและได้ล็อคประตูแล้ว อาจจดบันทึกหรือทำเครื่องหมายบันทึกใส่โทรศัพท์มือถือ หรือกระดาษว่าทำแล้ว พอความคิดเดิมผุดขึ้นมาอีก ก็ให้หยุดพฤติกรรม แล้วกลับมาดูเครื่องหมายที่ได้จดบันทึกไว้ เพื่อลดความกังวลใจออกไป ควรฝึกทำซ้ำๆ หากไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองได้ ควรให้คนใกล้ชิดช่วยในการฝึก

แต่สำหรับบางรายที่มีอาการรุนแรงมาก การรักษาด้วยวิธีนี้อาจไม่ได้ผล ดังนั้นหากพบว่าตนเองหรือคนรอบข้าง มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำที่หนักจนผิดปกติ ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพราะโรคย้ำคิดย้ำทำ ถือว่าเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่ง

( โรคประสาท เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักวิตกกังวลและเครียดได้ง่าย ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติเหมือนดั่งคนปกติทั่วไป และรู้ตัวว่าตนเองผิดปกติ และต้องการรักษาให้หาย)

อาการเหล่านี้ เคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือไม่ ? แล้วคุณมีวิธีจัดการกับปัญหานี้อย่างไร โดยคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันกับเราได้ ตรงช่องแสดงความคิดเห็น

รู้จักป้องกันโรค

Advertisement