โรคติดต่อ 10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ควรระวัง

โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ในปัจจุบันมักพบปัญหานี้ ทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มของเด็กวัยรุ่น ที่มักมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่รู้จักวิธีป้องกัน

โรคติดต่อ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปัจจุบันมักพบปัญหานี้ ทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มของเด็กวัยรุ่น ที่มักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร และไม่รู้จักวิธีป้องกัน ที่ถูกต้อง แต่ถึงอย่างไร โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกเพศทุกวัย ได้เช่นกัน ถ้าหากมีพฤติกรรมที่สำส่อน มีคู่นอนหลายคน

โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์

1. โรคหนองใน

โรคหนองใน เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แต่ก็สามารถรักษา ให้หายขาดได้ อาการของโรคหนองใน สำหรับผู้หญิง มักมี อาการตกขาว ซึ่งถ้าหากเป็นเรื้อรัง อาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ ได้ ส่วนโรคหนองใน ที่เกิดกับผู้ชาย มักมีอาการ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะมีหนอง หรือ ของเหลวไหลออกมา

2. โรคเริม

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มักพบมากขึ้นเรื่อยๆ มักเกิดจากการติดเชื้อ ที่ติดมากจากการร่วมเพศ ทำให้เชื้อไวรัส ติดเข้าสู่ร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นจากแผล ทางผิวหนัง หรือ เยื่อบุอ่อนๆ แล้วอาจจะไม่แสดงอาการ แต่มักจะไปแฝงตัว ที่ปมประสาทรับความรู้สึก

แต่โดยส่วนมาก หากใครที่เป็นโรคเริม มักมีอาการแสดง เช่น เกิดการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ มีตุ่มใสๆ หรือ แผล ที่อวัยวะเพศ มีอาการตกขาวร่วมด้วย อวัยวะเพศบวมแดง มี อาการปวดศีรษะ มีไข้ แต่ก็ยังมีบางราย ที่ไม่แสดงอาการ ทางที่ดีก็ควรไปตรวจสุขภาพ ประจำปี จึงจะดีกว่า

3. HPV

การติดเชื้อ HPV เป็นการติดเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิด การเป็นหูด ที่มีหลายสายพันธุ์ เช่น หูดหงอนไก่ หูดผิวหนัง หูดในท่อปัสสาวะ ฯลฯ และจะทำให้เกิด อวัยวะเพศอักเสบได้ จนทำให้เกิดแผล ที่ตรงอวัยวะเพศ ซึ่งถ้าหากเกิดความรุนแรง ก็อาจมีความเสี่ยง ของการเป็น มะเร็ง ปากมดลูกได้ โดยเฉพาะการติดเชื้อ ของหูดหงอนไก่ ตรงอวัยวะเพศ

4. ไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อกัน ได้โดยการสัมผัสกับเลือด น้ำคัดหลั่ง จากผู้ที่มีเชื้ออยู่แล้ว หรือ ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มักมีอาการ เบื่ออาหาร มีไข้ มีอาการอ่อนเพลีย ปัสสาวะสีเข้ม หากเป็นเรื้อรัง จะทำให้ ตับอักเสบเรื้อรัง

พฤติกรรมเสี่ยง เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ การรับถ่ายเลือด การสัก การทำฟัน การเจาะหู ที่ผ่านการใช้เครื่องมือ ที่มีเชื้ออยู่ไม่ได้ผ่าน การฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และ การใช้ของร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ เช่น ช้อน แปรงสีฟัน การตัดเล็บ มีดโกน ฯลฯ เป็นต้น

5. เชื้อรา

การมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนหลายคน มีโอกาศในการเกิด การติดเชื้อรา ได้มากขึ้น หากคู่นอนมีเชื้ออยู่แล้ว ผู้หญิงถ้าหากพบว่า เกิดการติดเชื้อรา จะมีอาการตกขาว ที่มีกลิ่นเหม็น ลักษณะคล้ายนมบูด ส่วนผู้ชายมักมีอาการ อักเสบบริเวณอวัยวะเพศ และ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย มักมีอาการคันร่วมด้วย

6. โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สไปโรซีต อาการของโรคมักแสดง หลังจากการติดเชื้อ จากการร่วมเพศ ประมาณ 10 – 90 วัน โดยจะมีแผลที่บริเวณ ลำองคชาต หรือ ที่บริเวณช่องคลอด อาการร่วม มักมีอาการผื่นน้ำตาลแดง ขึ้นตามร่างกาย และช่องคลอด ผมร่วม ต่อน้ำเหลืองบวม และ ถ้าหากผู้ที่ติดเชื้อโรคซิฟิลิส แล้วไม่ได้เริ่มรักษา ตั้งแต่เริ่มแรก จะทำให้สมองถูกทำลาย มักจะทำให้มีปัญหา ทางจิตที่ผิดปกติ และ อาจเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคหัวใจ ได้

7. เชื้อแคลมไมเดีย

การติดเชื้อแคลมไมเดีย เป็นการติดเชื้อ เอส ที ดี ชนิดหนึ่งที่มี สาเหตุมากจาก เชื้อจุลชีพ ลักษณะคล้ายเชื้อไวรัส มักติดต่อกัน ทางเพศสัมพันธุ์ จากผู้ที่มีเชื้อ อาการที่พบในผู้ชาย มักปัสสาวะแสบขัด ส่วนผู้หญิงไม่เคยพบ อาการแสดงที่บ่งบอก ถึงการติดเชื้อที่แน่ชัด แต่อาจมีอาการตกขาวได้8. แผลริมอ่อน

การเกิดแผลริมอ่อน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่มีระยะการฟักตัว ไม่เกิน 10 วัน อาการมีลักษณะ มีตุ่มแดง ตุ่มหนอง และแตกกลาย เป็นแผลอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นแผลเดียว ผู้ชายมักมีแผลบริเวณ หนังหุ้มองคชาต เส้นสองสลึง และ รอยหยักที่คอองคชาติ ส่วนผู้หญิง มักพบแผลที่บริเวณ ปากช่องคลอด

9. ผื่นตัวหิด

การเป็นผื่นจากตัวหิด ที่เป็นไรชนิดหนึ่ง ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า มันสามารถทำให้เกิดผื่นเป็นเม็ดแข็งๆ เกิดตุ่มน้ำใส และมีอาการคันมากอีกด้วย โดยตัวหิดสามารถ ถ่ายทอดจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกัน เช่น จากมือสัมผัสกัน

10. HIV

การติดเชื้อไวรัส เอชไอวี HIV เป็นโรคติดต่อจากมนุษย์ สู่มนุษย์ เป็นโรคของ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อ HIV ติดต่อผ่านทางการสัมผัส ของเยื่อเมือก หรือ การสัมผัสสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ เช่น เลือด น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นช่องคลอด น้ำหลังก่อนการหลั่งอสุจิ ฯลฯ เป็นต้น การติดเชื้อ HIV มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

วิธีป้องกันไม่ใช้ติดเชื้อ ทางเพศสัมพันธ์

1. หลีกเลี่ยงการมีคู่นอน มากกว่า 1 คน

2. ควรป้องกันก่อน มีเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย

3. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อย

4. หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น

5. ควรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อจะได้ป้องกันโรคได้ทัน เพราะบางโรค ไม่แสงดงอาการ

รู้ถึงอันตราย ที่อาจจะมาจากการ มีเพศสัมพันธ์ ที่ขาดความรู้ กันแล้วใช่ไหมคะ ทางที่ดีที่สุด ควรศึกษาความรู้ และวิธีป้องกัน จึงจะดีกว่าการ มาหาวิธีการแก้ไข แต่ถึงอย่างไร การมีเพศสัมพันธ์ ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ ของมนุษย์ เพียงแต่มนุษย์ควรทำให้ถูกต้อง ถูกวิธี ปัญหาเหล่านี้ ก็จะไม่เกิดขึ้น

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App