โรคตาแดง ระบาดหนัก เตือนภัยแฝงช่วงฤดูฝน

0
โรคตาแดง
โรคตาแดง

โรคระบาดทางตาที่พบได้บ่อยอย่างเช่น โรคตาแดง ที่มักพบได้ทุกช่วงในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะพบได้บ่อยมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มีการติดต่อและแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งควรต้องระมัดระวังอย่างมาก

โรคตาแดง หรือ โรคเยื่อบุตาอักเสบ ( Conjunctivitis, Pink Eye ) เกิดจากการติดเชื้อบริเวณเยื่อบุตา จึงทำให้เกิดอาการอักเสบ และเส้นเลือดฝอยขยายตัว ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย

โรคตาแดง เกิดจากอะไร ?

โรคตาแดง
 • การสัมผัสสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วยโรคตาแดง เช่น น้ำตา ฯลฯ
 • ใช้ของร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นตาแดง เช่น แว่นตา ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
 • การติดเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย ที่มาจากพาหะนำโรคมาสู่ตา เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ ฯลฯ
 • อาการแพ้ ที่ถูกกระตุ้นโดย ไรฝุ่น ควัน สารเคมี สารพิษ กรดหรือด่างบางชนิด ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองอาการของโรคตาแดง

 • ตาแดงทั่วไป มักมีน้ำตาไหล ตาแดง เคืองตา แสบตา
 • ตาแดงจากอาการแพ้ จะรู้สึกแสบตา น้ำตาไหล คันตา แสบตา
 • ตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย ตาแดง ระคายเคืองตา เจ็บตา มักมีน้ำตาไหล มีขี้ตาสีเหลืองหรือเขียวข้น ในบางรายหลังตื่นนอนอาจลืมตาไม่ได้
 • ตาแดงจากเชื้อไวรัส จะมีอาการแพ้แสง ตาบวม รู้สึกเจ็บ มีขี้ตาเป็นเมือกใสๆเล็กน้อย

ป้องกันได้อย่างไร ?

 • ควรหลีกเลี่ยงใช้ของใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้ป่วยโรคตาแดง
 • ควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตาแดง
 • ควรล้างมือบ่อยครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขัง หรือน้ำสกปรก
 • ควรระมัดระวังอย่างให้น้ำ หรือสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเข้าตา
 • สำหรับผู้ป่วยโรคตาแดง ไม่ควรออกไปสถานที่สาธารณะ จนกว่าจะหายดี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

นอกจากอาการตาแดงที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถพบอาการเช่นเดียวกัน ที่อาจเกิดจากโรคที่เป็นอันตรายได้ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน และม่านตาอักเสบ ฯล​ฯ ซึ่งหากพบความผิดปกติขึ้นกับดวงตา เพื่อความปลอดภัย ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว

ตาพร่ามัว เกิดจากสิ่งนี้ อันตรายเสี่ยง ตาบอด

8 วิธีบริหารตาที่ดียอดเยี่ยม

Advertisement