โรคจิต 10 พฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคจิต สาเหตุของโรคจิต

โรคจิต(Psychosis)เป็นความผิดปกติทางสมอง ซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตใจ ที่อยู่ในกลุ่มของโรคทางจิตเวช เช่นโรคเครียด โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล

โรคจิต

โรคจิต (Psychosis) เป็นความผิดปกติทางสมอง ซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตใจ ที่อยู่ในกลุ่มของโรคทางจิตเวช เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โดยอาจเกิดจากความเชื่อ ความคิดที่ผิดปกติ จนเกิดเป็นการหลงผิด

โดยในกลุ่มผู้ป่วยปัจจุบัน มักจะไม่ค่อยยอมรับได้ง่ายๆ ว่าตนเองกำลังป่วยอยู่ จึงเกิดเป็นอาการป่วยเรื้อรัง จนต้องอาศัยระยะเวลาที่นานในการรักษา ทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อตนเองและคนรอบข้าง

พฤติกรรมของ โรคจิต

1.มักมีอาการซึมเศร้า โดยไม่ทราบสาเหตุ

2.มีความวิตกกังวลมากกว่าปกติ หวาดระแวง หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา เช่น กลัวคนจะมาทำร้าย กลัวโดนแย่งของรัก กลัวผู้อื่นกล่าวร้าย ฯลฯ เป็นต้น

3.ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว ไม่อยากพบเจอใคร ไม่พูดคุย เฉื่อยชา

4.มีพฤติกรรมชอบทำร้ายตัวเอง และผู้อื่น

5.มีพฤติกรรมการนอนทีไม่ปกติ เช่น นอนนานมากจนผิดปกติ หรือ ไม่หลับไม่นอน

6.มีอารมณ์ไม่ปกติ แปรปรวน มีหลายอารมณ์ในเวลาเดียวกัน หรือเวลาใกล้เคียงกัน หรือ มีอารมณ์รุนแรงจนน่ากลัว ควบคุมตัวเองไม่ได้

7.ไม่ดูแลตัวเอง ปล่อยให้ตัวเองโทรม ไม่อาบน้ำติดต่อกันหลายวัน

8.ชอบพูดคนเดียว หัวเราะคนเดียว เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงที่ผู้อื่นไม่ได้ยิน ได้กลิ่นที่ผู้อื่นไม่ได้กลิ่น

9.หงุดหงิดง่าย และบ่อยจนผิดปกติ

10.มีอารมณ์รุนแรงทางเพศ หรือ วิปริตทางเพศสาเหตุของ โรคจิต

ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่า สาเหตุของโรคจิต เกิดขึ้นจากสาเหตุใด แต่ก็มีปัจจัยที่ส่งผล และก่อให้เกิดอาการโรคจิตขึ้นได้

1.เกิดจากการใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ดมกาว และกัญชา ฯลฯ

2.เกิดจากผู้ที่ดื่มสุรามาก

3.เกิดจากผู้ที่ชอบทานอาหารเสริมบางประเภท ที่มีสารกระตุ้น หรือ มีผลต่อระบบประสาทและสมอง เช่น ยานอนหลับ ฯลฯ

4.เกิดจากความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในสมองมีความไม่สมดุล ที่มีสารเคมีชนิดหนึ่ง ชื่อว่า Dopamine ที่สูงในสมองจนผิดปกติ

5.เกิดจากอุบัติเหตุ ที่สมองอาจได้รับการกระทบกระเทือน เช่น อุบัติเหตุทางยานพาหนะ ตกจากที่สูง ฯลฯ

6.เกิดจากความเครียดที่รุนแรง และสะสมเป็นเวลานาน ความกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

7.เกิดจากภาวะซึมเศร้า หรือที่เรียกว่า โรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง

8.เกิดจากผู้ที่ป่วยเป็น โรคไบโพลาร์ (Bipolar) หรือที่เรียกว่า ผู้ที่มีอารมณ์สองขั้ว

9.เกิดจากผู้ที่ป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทอักเสบ ฯลฯ เป็นต้น

10.เกิดจากกรรมพันธุ์ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

อาการโรคจิต ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆ จะเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างสังเกตุได้ยาก ผู้ที่ใกล้ชิดเท่านั้น ที่จะสังเกตุได้ชัดเจนมากกว่าผู้อื่น ฉะนั้นหากพบว่าคนใกล้ตัวของคุณ มีพฤติกรรมคล้ายกับ อาการโรคจิต ก็ควรหมั่นสังเกตุ และดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ หากพบว่ามีอาการที่รุนแรง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ควรรีบนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกวิธี

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App