โซเดียม อันตรายแฝง ในอาหารสำเร็จรูป เสี่ยงไตวาย

0
โซเดียม
โซเดียม

พฤติกรรมเร่งรีบ ของผู้คนในปัจจุบัน มักนิยมบริโภค อาหารสำเร็จรูป ในการเลี้ยงชีวิต เพราะด้วยความง่าย สะดวก รวดเร็ว จนลืมคำนึงถึง ผลเสียที่อาจจะได้รับ จากการสะสมของ โซเดียม ในปริมาณที่มาก เกินความจำเป็น ของร่างกาย และหากได้รับในปริมาณที่มาก และ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็จะมีความเสี่ยง ของอาการไตวายได้

โซเดียม ( Sodium ) คือ สารอาหาร ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่ในการ ควบคุมปริมาณของเหลว ที่อยู่ภายในร่างกาย ให้มีความสมดุล และช่วยทำให้ ระบบการทำงาน ส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีความสมดุล ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็เท่ากับว่า การได้รับสารอาหาร จากโซเดียมนั้น ก็ย่อมมีความสำคัญ และจำเป็นต่อร่างกาย มากเช่นกัน เพียงแต่ว่า ร่างกายควรจะ ได้รับสารอาหารโซเดียม ในปริมาณที่พอดี กับร่างกายในแต่ละวัน ไม่ควรมากเกินพอดี หรือ น้อยเกินไป

ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ควรได้รับโซเดียม ในปริมาณ 2,300 มก. / วัน แต่สำหรับผู้ที่ มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ควรได้รับโซเดียม ไม่เกิน 1,500 มก. / วัน

โซเดียม
โซเดียม

ผลของการได้รับ โซเดียม ในปริมาณที่มากเกินไป

หากร่างกาย ได้รับโซเดียมในแต่ละวัน ในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะส่งผล ทำให้ร่างกาย ทำงานไม่สมดุล ส่งผลทำให้ เกิดอันตราย และผลเสียต่อร่างกาย ในระยะยาวได้ เช่น

– ไตวาย

เนื่องจากการได้รับโซเดียม เกินขนาดในแต่ละวัน ส่งผลทำให้ ไตทำงานหนักผิดปกติ ทำงานเสียสมดุล ทำให้ไตไม่สามารถ ขับของเสีย ออกจากร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ของเสีย และสารพิษ ตกค้างอยู่ในไต ส่งผลทำให้ ไตถูกทำลาย และเสื่อมสภาพลง

– ความดันโลหิตสูง

เนื่องจาก ไตไม่สามารถ ขับของเสีย และสารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย โดยผ่านทางปัสสาวะ และการขับถ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ ของเสียและสารพิษ สะสมในเลือด และร่างกายมากขึ้น จึงมีผลเสียทำให้ การไหลเวียนของเลือด เสียสมดุลอาหารสำเร็จรูป ที่มีโซเดียมสูง เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง ผักและผลไม้กระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไส้กรอก แฮมเบอร์เกอร์ ขนมปัง ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้น หากว่าใคร ที่กำลังมีพฤติกรรม บริโภคอาหารสำเร็จรูป ที่มีปริมาณของโซเดียมสูง ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่หากว่า หลีกเลี่ยงได้ยาก ก็ควรเลือกอาหารชนิด ที่มีโซเดียมต่ำ โดยตรวจดูฉลาก ก่อนซื้อทุกครั้ง แต่หากจะให้ดีที่สุด ก็ควรเลือกรับประทาน อาหารปรุงสุกใหม่ จึงจะดีกว่า ซึ่งในอาหาร ปรุงสุกใหม่ ก็มีโซเดียมอยู่ เช่น อาหารที่ใส่เกลือ ซอสซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส รวมไปถึง ผักและผลไม้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ ของผู้บริโภค ที่ควรเลือกทานอาหาร แต่ละชนิด ในปริมาณที่พอดี ไม่ควรมากหรือน้อย จนเกินไป โดยเฉพาะอาหาร ผัก ผลไม้ ชนิดที่มีปริมาณ ของโซเดียมสูง ก็ควรทานแต่พอดี

Advertisement