แอลกอฮอล์ สาเหตุของการ เสียชีวิต มากถึง 5%

ทราบหรือไม่ว่า แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุสำคัญ ของการเสียชีวิต ของประชากรทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ คนส่วนใหญ่ มักไม่ให้ความสำคัญ เพราะทุกคน ไม่เคยมองถึง ปัญหาและการสูญเสีย ที่อาจจะตามมา หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

ทราบหรือไม่ว่า แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุสำคัญ ของการเสียชีวิต ของประชากรทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ คนส่วนใหญ่ มักไม่ให้ความสำคัญ เพราะทุกคน ไม่เคยมองถึง ปัญหาและการสูญเสีย ที่อาจจะตามมา หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งล่าสุด มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทำให้ บุคคลทั่วโลก เสียชีวิตได้มากถึง 5% เลยทีเดียว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเสียชีวิตมากที่สุด คือ บุคคลกลุ่มวัยหนุ่มสาว ที่มีอายุช่วงประมาณ 20 ปี

แอลกอฮอล์ สาเหตุการเสียชีวิต

อัตราการเสียชีวิต จากแอลกอฮอล์ ที่มากที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ การฆ่าตัวตาย และ การเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น ที่มีผลมาจาก ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ และ โรคทางเดินอาหาร ( ความผิดปกติ ของทางเดินระบบอาหาร เป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิต ที่มีอัตราสูงที่สุด มากถึง 21 % ) รวมไปถึง ความผิดปกติทางด้านจิตใจ หรือ ที่เรียกว่า ป่วยทางจิต และในบางราย อาจมีสาเหตุอื่นอีก ที่ผิดปกติ

ซึ่งทั่วโลก กำลังตระหนัก ถึงปัญหา การดื่มแอลกฮอล์ ที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลควร เอาจริงเอาจัง กับเรื่องนี้ ให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหา และภาระของสังคม จากเหตุของการใช้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ถึงแม้ว่า เรื่องนี้จะได้ถูก พูดกันอย่างจริงจัง มายาวนานแล้ว แต่ว่าหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ก็ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหา ที่เป็นต้นเหตุ ของอัตราการเสียชีวิต ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนี้ได้

ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่อง ที่ต้องย้อนกลับมาถาม บุคคลในสังคมว่า คิดอย่างไร กับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ แล้วทุกคนจริงจังแค่ไหน กับการพยายาม ช่วยกันแก้ไข และป้องกัน ไม่ให้ตนเอง และลูกหลาน หรือคนใกล้ชิด เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับการดื่มแอลกอฮอล์ได้เพราะข้อเสีย จากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหา ให้กับตนเอง และคนรอบข้าง เพียงเท่านั้น แต่นี่เป็นปัญหา ระดับประเทศ และระดับโลก ที่กำลังพยายาม อย่างหนัก ในการแก้ไข

ซึ่งเรื่องนี้ ไม่สามารถโยนปัญหา ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่จะทำการแก้ไข แต่ทุกคนในสังคม ควรเป็นผู้ที่ต้องช่วยกัน แก้ไขปัญหานี้ โดยเริ่มจากครอบครัว และสังคม ใกล้ตัว ที่ควรช่วยกัน ปลูกฝังให้ลูกหลาน ตระหนักและคิด ถึงผลเสียที่จะตามมา จากการดื่มแอลกอฮอล์

< เรื่องที่เกี่ยวข้อง : แอลกอฮอล์ ดื่มเหล้า 7 โทษอันตราย เกิดโรคร้ายเรื้อรัง นักดื่มควรรู้ >

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App