เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 9 (Array, Object)

ตัวแปรชนิด Array เป็นตัวแปร ชนิดหนี่งที่มีความเร็วค่อนข้างสูงพอสมควรหากกำลัง เริ่มต้นเขียนโปรแกรม นั้น Array ถือว่าเป็นตัวแปร ที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี และ…

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

Array

ตัวแปรชนิด Array เป็นตัวแปร ชนิดหนี่งที่มีความเร็วค่อนข้างสูงพอสมควร หากเมื่อเปรียบเทียบกับ ตัวแปร ชนิดอื่นๆ และค่อนข้างที่จะจัดการง่าย และ Array ยังมีคุณสมบัติเป็นมิติ อีกด้วย มิติใน Array นั้น ก็คือ [] นั่นเอง เช่น $array[0][1] แบบนี้จะเรียกว่า Array 2 มิติ ซึ่งการใช้งานจะแตกต่างกันออกไป การใช้ Array เครื่องที่ประมวลผลข้อมูลจะทำการจองจำ Memory เป็นก้อน ทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้น ในการรองรับ data ที่ค่อนข้างเยอะ

ตัวอย่างการใช้งาน Array เบื้องต้น

<?php //array 2 มิติ $src['tokenAuth']['mac_address'] = ['ee3-11w8r-w11g33w', 'wwr-113w-wer094f', 'w31r32-wer21g1']; $src['tokenAuth']['ip_address'] = ['8.8.8.8', '8.8.8.9', '8.8.8.10']; //ตัวอย่างที่ 1 foreach($src['tokenAuth'] AS $keys => $val){
  echo 'value '.$val['ip_address'];
}
//ตัวอย่างที่ 2
foreach($src['tokenAuth']['mac_address'] AS $keys => $val){
  echo 'keys is '.$keys.' value '.$val;
}
//ตัวอย่างที่ 3 array จะใช้งานแบบเรียกใช้ keys และ value
$countries = [
"AF" => "Afghanistan (افغانستان)",
"AX" => "Åland Islands (Åland)",
"AL" => "Albania (Shqipëri)",
"DZ" => "Algeria (الجزائر)",
"AS" => "American Samoa"];
  echo '<select id="tokenCountries" name="tokenCountries">';
  foreach($countries AS $keys => $val){
    echo '<option value="'.$keys.'">'.$val.'</option>';
  }
  echo '</select>';
?>
จากตัวอย่างด้านบน จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการใช้ foreach เข้าร่วมในการรัน Loop Array ตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่า เป็นการวนลูป Array ที่ชื่อ $src[‘tokenAuth’] และ ตัวอย่างที่ 2 นั้น จะเห็นได้ว่าการทำงานคล้ายกับ ตัวอย่างที่ 1 แต่จะเป็นการวนลูปแบบ ใช้ มิติที่ชื่อ mac_address สำหรับ ตัวอย่างที่ 3 ใน เป็นการวนลูปของ array แบบทั่วไป แต่ประยุกต์ใช้งานกับ html ซักมีชื่อว่า select โดย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น List box ให้เลือก ตัวอย่างเช่น เป็น Listbox ให้เลือก ประเทศ เป็นต้น

Object

ตัวแปรชนิดพิเศษอีกอันหนึ่งคือ object เราจะต้องทำการ new stdClass(); เสมอๆ เมื่อเราเปิดใช้งานตัวแปรนี้ อย่างไรก็ดี เรื่องทรัพยากร object กินทรัพยากรมากว่า array จำนวนหนึ่ง แต่มีข้อดีอยู่หลายด้าน และมักจะนิยมใช้กันเป็นประจำ เพราะรูปแบบโครงสร้าง เหมือนกับการใช้งาน Class ลองมาดูตัวอย่างกัน

<?php $e = new stdClass(); $e->ip_af = '8.8.8.8';
  $e->ip_ax = '8.8.8.9';
  $e->ip_al = '8.8.8.10';
  $e->ip_dz = '8.8.8.11';

  foreach($e AS $keys => $val){
    echo 'keys is '.$keys.' value'.$val
  }
?>

การเขียนข้างต้นนี้ จะเป็นการเขียนแบบ class object หากต้องการใช้งานแบบนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันจ้า ลองเขียนแล้วประยุกต์ใช้ตามงานที่ได้ทำ

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ? สำหรับบทเรียน “เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 9 (Array, Object)” จริงแล้วควรคำนึงถึง เรื่องความเร็วและ ความเหมาะสมของการใช้งานด้วยนะค่ะ จะทำให้โปรแกรมทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียน: Tariyo

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น รวมไปถึงการใช้งานจริง และเทคนิค ต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App