เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 8 (Loop While, do While)

While คืออะไร การวน Loop แบบมีเงื่อนไข และ จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นจริงเท่านั้น ซึ่งการเขียนโปรแกรม แบบ Loop เหล่านี้สามารถ ย่นระยะเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เราจะ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วย while ก็ไม่

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

วันนี้จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมที่ ทำแบบซ้ำๆ ตอนที่ 2 โดยการใช้ While ซึ่งการเขียนโปรแกรม แบบ Loop เหล่านี้สามารถ ย่นระยะเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน แต่การทำงานก็คล้ายคลึงกับ foreach เหมือนกัน แต่ While จำทำงานก็ต่อเมื่อมีค่าเป็นจริง เท่านั้น และ จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเสมอ

While

ตัวอย่างเช่น

<?php while($obj=$res->fetch_object()){
    echo $obj->id.'
';
  }
?>

จาก Source code ด้านบนจะเห็นได้ว่า $obj จะทำการแสดงค่า id ออกมาซึ่ง while จะทำการตรวจสอบค่า $obj เป็น array หรือ object หรือสิ่งที่สามารถให้วน Loop ได้หรือไม่ หรือเท่ากับจริงหรือไม่ หากเป็นจริง ก็จะทำภายใต้เงื่อนไขวงเล็บ ปีกกาทันที

do while คือทำคำสั่งที่อยู่ใน Loop ก่อน แล้วค่อยตรวจสอบทีหลัง ประโยชน์ของมัน ก็แล้วแต่สถานะการที่จะใช้ เช่น อย่างไรก็ดี จะต้องทำใน Loop 1 ครั้งเสมอ ก็สมควรที่จะใช้ do while


do While

ตัวอย่างเช่น

<?php
  $x=1;
  do{
    echo $x.'
';
    $x++;
  }while($x<=100); ?>

จาก Source Code ดังกล่าวจะเห็นถึงการใช้ do while คือจะบังคับให้ทำการ echo 1 ครั้งแล้วค่อยไปทำการ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเสมอ หากเงื่อนไขเป็ฯจริง ก็จะกลับมาทำในภายใต้ วงเล็บปีกกาอีกครั้ง ไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็น เท็จ

“การใช้งานทั่วไป โดยส่วนมาก while จะใช้ในการ query ข้อมูลที่ได้ทำการ Select มาจาก database”

การใช้งาน While แบบ List

<?php $e = ['John', 'Khama', 'Real', 'Tany']; while(list($key, $val) = each($e)){ echo 'isKeys = '.$key.' Values is = '.$val.' '; } ?>

จะเห็นได้ List สามารถที่จะทำงานร่วมกับ while ได้ด้วย ลองเอา list ไปประยุกต์ใช้กันค่ะ เพราะว่า การเริ่มเต้นเขียนโปรแกรม ส่วนมากแล้ว เราต้องลองการทำงานหลายๆแบบ หลายๆวิธี มันจะทำให้เราเก่งขึ้น และเรียนรู้งานจากการทำงานของ source code คนอื่นได้อย่างง่าย

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ? สำหรับบทเรียน “เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 8 (Loop While, do While)” เป็นสิ่งที่ Developer ทุกคนต้องได้ใช้อย่างแน่นอน โดยส่วนตัวแล้ว การ query ข้อมูลจาก database เรามักจะใช้ while เป็นตัววน Loop จ้า

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

ผู้เขียน: Tariyo

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น รวมไปถึงการใช้งานจริง และเทคนิค ต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App