เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 10 (การเชื่อมต่อตัวแปร)

โดยทั่วไปแล้ว การเขียนโปรแกรมมักจะใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดี เมื่อจะ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม สิ่งสำคัญการเชื่อมตัวแปร จะส่งผลต่อความเร็วสูงสุดในการทำงาน ก็จะไม่มี Source code เกี่ยวกับ html ผสมอยู่เลย แต่บางครั้ง การทำงานก็ไม่ราบรื่นเสมอไป บางที อาจต้องมี การแทรก Code html หรือ php ลงไปในไฟล์งานด้วยเช่นกัน

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เทคนิพิเศษสำหรับการเขียน PHP

โดยทั่วไปแล้ว การเขียนโปรแกรมมักจะใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดี เช่น หน้า layout ก็จะมีส่วนของ layout เพียงอย่างเดียว ส่วน method ในการทำงาน ก็จะไม่มี Source code เกี่ยวกับ html ผสมอยู่เลย แต่บางครั้ง การทำงานก็ไม่ราบรื่นเสมอไป บางที อาจต้องมี การแทรก Code html หรือ php ลงไปในไฟล์งานด้วยเช่นกัน

การใช้ใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) แทนเครื่องหมายจุด (.) ในการเชื่อมต่อ string

โดยทั่วไปแล้ว มักจะเห็นได้ว่า Developer ส่วนมาก ใช้เครื่องหมายจุด เป็นตัวเชื่อมต่อ String ซึ่งจะบอกว่าผิดไหม มันก็ถือว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อ แต่อยากจะให้โปรแกรมมีการคำนวนที่เร็วขึ้น หรือเป็นไปในทิศทางของ การเขียนที่มีระดับมากยิ่งขึ้น ให้ใช้ เครื่องหมาย คอมม่า แทนเครื่องหมายจุด

ตัวอย่างที่ 1

<?php echo "Hello"."บทเรียนเขียนโปรแกรม"."Chapter 10 "."(การเชื่อมต่อตัวแปร)"; //การประมวลผลข้อมูลช้ากว่าเดิม echo "Hello","บทเรียนเขียนโปรแกรม","Chapter 10 ","(การเชื่อมต่อตัวแปร)"; //การประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น ?>

ต้องการแสดง String พร้อมกับตัวแปร ให้ใช้ Double Quotes แทน Single Quotes

ตัวอย่างที่ 2

<?php $e = "(การเชื่อมต่อตัวแปร)"; echo 'Double Quotes '.$e; //การประมวลผลข้อมูลช้ากว่าเดิม echo "Double Quotes $e"; //การประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น ?>

แสดงเฉพาะ String อย่างเดียว และไม่มีตัวแปร แทรกเข้าไประหว่าง การแสดงผล ให้ใช้ single quotes ( ‘ ‘ ) เร็วกว่า double quotes(“”)

ตัวอย่างที่ 3

<?php echo "Double Quotes"; //การประมวลผลข้อมูลช้ากว่าเดิม echo 'Double Quotes'; //การประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น ?>

ถ้ามีการใช้แปร Array หรือ Object ให้ใช้ foreach หรือ while หรือ for วนลูป

เนื่องจาก foreach มีความเร็วสุงสุด ตามด้วย while, แล้วก็ for ฉะนั้น การวน Loop ให้จำไว้เสมอว่า พยามใช้ foreach หากเป็นไปได้

ตัวอย่างที่ 4

<?php $e = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J']; foreach($e AS $val){ echo $val; } ?>การใช้งาน file_get_contents ดีกว่า fread

การอ่านหรือเปิดไฟล์ ด้วย function file_get_contents นั้น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือว่า ไฟล์ขนาดใหญ่ นั้น จะมีความเร็วมากกว่า fread()

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ? สำหรับบทเรียน “เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter 10 (การเชื่อมต่อตัวแปร)” จริงแล้วควรคำนึงถึง เรื่องความเร็วและ ความเหมาะสมของการใช้งานด้วยนะค่ะ จะทำให้โปรแกรมทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

ผู้เขียน: Tariyo

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น รวมไปถึงการใช้งานจริง และเทคนิค ต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App