อาหารเสริม คืออะไร ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

อาหารเสริม

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเพราะในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ รวมถึงภาวะเครียด การแข่งขันกับเวลา และภาระหน้าที่ต่างๆ มากมาย ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโภชนาการอาหารที่ดีอย่างเพียงพอมากนัก จึงส่งผลทำให้ อาหารเสริม หลากหลายชนิดเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

อาหารเสริม คืออะไร ?

อาหารเสริมไม่มีฤทธิ์ที่สามารถช่วยในการรักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และระบบการทำงานของร่างกายได้ส่วนใหญ่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทดลองว่าสารนั้นๆ ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ตามที่คาดไว้หรือไม่ เพียงแค่ศึกษาว่าสารนั้นน่าจะปลอดภัย

เนื่องจากในทางวิทยาศาสตร์ การที่จะบอกว่าสิ่งดีหรือให้ประโยชน์แก่ร่างกาย จำเป็นต้องผ่านกระวนการตรวจสอบดังนี้

  • ขั้นที่ 1 ต้องมีข้อมูลว่าสารหรืออาหารนั้นๆ น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • ขั้นที่ 2 การศึกษาในสัตว์ทดลองว่าได้ผลดังกล่าวจริงหรือไม่ หากได้ผลจริงแล้ว ปริมาณและขนาดของอาหารเสริมนั้นควรมีเท่าไหร่ มีพิษหรือไม่
  • ขั้นที่ 3 การศึกษาในมนุษย์ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การทดสอบความเป็นพิษ การหาขนาดที่เหมาะสม
  • และสุดท้าย คือ การทดลองว่าสารนั้นๆ ให้ประโยชน์ต่อร่างกายตามที่คาดไว้หรือไม่ ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด

ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วอาหารเสริมต่างๆ มีน้อยชนิดมากที่จะผ่านมาถึงการศึกษาขั้นนี้ เพราะการศึกษาเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาที่นาน และต้องใช้เงินทุนจำนวนสูง รวมถึงผู้คนจำนวนมากที่ใช้ในการศึกษา และที่สำคัญที่สุดคือ การวัดผลทำได้ลำบาก เช่น วัดว่ากลุ่มนี้สุขภาพดีกว่า ฉลาดกว่า สมองพัฒนาเร็วกว่า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลัก และไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ การบริโภคอาหารเสริมจึงเป็นเพียงการเสริมสุขภาพในส่วนที่ขาดเท่านั้น แต่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง การเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีของคุณ

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App