อาการไข้หวัดใหญ่ 10 อาการเสี่ยงอันตราย การป้องกันที่ควรรู้ไว้

0
อาการไข้หวัดใหญ่
อาการไข้หวัดใหญ่

อาการไข้หวัด ที่คิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา แต่อาจจะไม่ธรรมดาแบบที่คุณคิด ไข้หวัดที่เป็นอาจแฝงเชื้อของไข้หวัดใหญ่ อยู่ในร่างกายก็เป็นได้ คุณควรรู้ อาการไข้หวัดใหญ่ ว่ามีอาการเป็นอย่างไร เพื่อที่คุณจะไม่ได้รับภัยอันตราย จากโรคไข้หวัดใหญ่นี้

หากคุณทราบว่าโรคไข้หวัดใหญ่ น่ากลัวและอันตรายมากเพียงใด ก็เท่ากับว่าคุณต้องรู้จักสังเกตุอาการ หากคุณเริ่มมีอาการเป็นไข้ หรือ เป็นไข้หวัด และเพื่อป้องกันการเสียชีวิต จากโรคไข้หวัดใหญ่ หากเมื่อคุณพบว่า คุณมีอาการคล้ายคลึง หรือเหมือนกับอาการไข้หวัดใหญ่ ก็ควรที่จะต้องรีบรักษาให้ทันเวลา

โดยส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่ มีอยู่ 3 ชนิด (เอ, บี, ซี) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อได้ง่าย โดยผ่านทางอากาศ จากผู้ที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ โดยการจามหรือไอ แล้วลอยผ่านมาทางอากาศ และสามารถติดเชื้อได้ด้วย การสัมผัสโดนส่วนที่มีเชื้อติดอยู่

แล้วจะทราบได้อย่างไร ว่าคุณมีอาการของไข้หวัดใหญ่หรือไม่ วิธีสังเกตุว่าคุณ มีอาการของไข้หวัดใหญ่ หรือไม่… ?

อาการไข้หวัดใหญ่

1. มีอาการหายใจติดขัด หายใจลำบาก หายใจหอบ และรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจ

2. มีอาการไข้สูงอย่างเฉียบพลัน หรือมีไข้ หลังจากที่อาการไข้หวัดหายไปแล้ว

3. รู้สึกเจ็บคอ และมีอาการไอ

4. มีอาการขาดน้ำ

5. มีอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย บริเวณแขน ขา หรือตามข้อ และรู้สึกอ่อนเพลีย

6. มีอาการเจ็บ และรู้สึกแน่นตรงบริเวณหน้าอก

7. มีอาการอาเจียน ร่วมกับรับประทานอาหารไม่ได้ และรู้สึกเบื่ออาหาร

8. มีอาการรู้สึกสับสน และปวดศีรษะมาก

9. มีอาการหน้ามืด เป็นลม

10. มีน้ำมูกใส แต่ไม่มากการป้องกันไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นเชื้อที่สามารถติดต่อได้ง่าย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

1. ไม่ควรใช้ช้อน แก้ว หรือของใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น

2. ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ เพราะอาจติดเชื้อได้ง่าย โดยการหายใจ น้ำมูก น้ำลาย และการสัมผัสโดนบริเวณที่มีเชื้อโรคอยู่

3. ก่อนรับประทานอาหาร หรือใช้มือจับตา ปาก หรือใบหน้า ควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

4. ควรออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ

5. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

การป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และถ้าหากผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไม่รีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาให้ทันเวลา อาจจะเสียชีวิตได้ เนื่องมาจากอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม และโรคหัวใจ ฯลฯ เป็นต้น

Advertisement