อยากรวย ต้องคิดให้แตกต่าง และทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง

อยากรวย

อยากรวย อยากประสบความสำเร็จในด้านการใช้ชีวิต และด้านการเงิน แน่นอนว่าความต้องการทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากแนวคิด และวิธีคิดที่แตกต่างไปจากคนหมู่มาก โดยเฉพาะชาวยิวที่ประสบความสำเร็จสูง พวกเขามีวิธีคิดและการใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างไร ทำไมชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่จึงประสบความสำเร็จ

พบว่าการใช้ชีวิตและวิธีคิดของชาวยิวนั้น ตรงกับแนวคิดของนักจิตวิทยาชื่อดัง ดร.อับราฮัม มาสโลว์ ( Dr Abraham Maslow ) เจ้าของทฤษฎีการดลใจของมนุษย์ เขียนไว้ในปี 1943 โดยทำเป็นโมเดลรูปพีระมิด มีอยู่ 5 ขั้น

อยากรวย ต้องมีโมเดล !

ขั้นที่ 1

  • การแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิต มีความสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค

ขั้นที่ 2

  • สร้างความมั่นคง เก็บเงินเพื่ออนาคต…มีลูก ด้วยความอบอุ่นปลอดภัยในชีวิตขั้นที่ 3

  • มีสังคมเพื่อนฝูงที่ให้การยอมรับ…เป็นสมาชิกในกลุ่ม

ขั้นที่ 4

  • ช่วยเหลือสังคม ทำคุณงามความดี สร้างบารมี

ขั้นที่ 5

  • พร้อมเสียสละ ไม่คิดริษยา อิจฉาใครแล้ว…เห็นสัจธรรม อยากทำแต่ความดี

แต่ถ้าหากปราถนาอยากจะรวย เราต้องสู้…ต้องดินรน มองเห็นโอกาส แล้วลงมือทำ ย่อมจะสำเร็จได้

” เป็นคำพูด…ที่บอกใครต่อใครอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับโอกาสของการเรียนรู้ในสิ่งใหม่

…โอกาสของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

โอกาสในการคิดใหม่ ทำใหม่… “

ปราชญ์ทั้งหลายจึงบอกว่า…สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ขึ้นอยู่ที่เราลงมือทำ เมื่อทำแล้ว ย่อมเกิดความสำเร็จ เมื่อมีโอกาสแล้ว จงใช้โอกาสด้วยความเหมาะสมตามเป้าหมายที่เราวางไว้…อย่าใช้โอกาสเปลือง อย่าใช้โอกาสแบบขอไปที…เพราะโอกาสที่เราเข้าไปหานั้น อาจจะไม่ได้ให้เราพบเจอบ่อยๆ

วันนี้แม้ว่าเรา จะอยู่ในบันไดขั้นแรกของทฤษฎีมาสโลว์ นั่นก็ไม่ใช่ประเด็น เราสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า ในบันไดขั้นที่ 3 4 5 ได้อย่างไม่ยาก หากมีวิธีคิด วิธีทำที่ถูกต้อง

ขอคุณข้อมูลจาก : หนังสือคิดแล้วต้องทำให้สำเร็จนี่แหละยิว

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App