หนังตาตก สาเหตุเสี่ยง ผลกระทบรุนแรง ต่อสมอง

0
หนังตาตก
หนังตาตก

หนังตาตก อาจเป็นสัญญาณเตือน ของความผิดปกติบางอย่าง ที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่รุนแรง หากพบว่าอาการผิดปกติดังกล่าว เกิดขึ้นกับระบบประสาทและสมองโดยตรง แต่อาการหนังตาตก ก็อาจเกิดมาจากสาเหตุอื่น ที่ไม่รุนแรง ก็เป็นได้

อาการหนังตาตก คือ ลักษณะที่บริเวณหนังตา ส่วนบนหรือส่วนล่าง เกิดการห้อยหรือตก ลงมาต่ำจนผิดปกติ อาจตกลงมาพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง หรือข้างเดียวก็ได้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยอาจเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อดวงตาโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของการมองเห็น

สาเหตุของ หนังตาตก

1. เกิดจากความผิดปกติบางอย่าง ที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทและสมอง โดยอาการหนังตาตก อาจเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่า อาจมีความรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้น หากพบว่ามีอาการอื่นร่วมด้วย

2. เกิดจากกล้ามเนื้อหนังตาผิดปกติ โดยมักเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด

3. เกิดจากผิวหนังบริเวณเปลือกตาอ่อนแอ และเสื่อมสภาพลง รวมถึงการลดลงของคอลลาเจน บริเวณใต้ผิวหนัง มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

4. เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา หรือผิวหนังบริเวณดวงตาโดยตรง

5. เกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจส่งผลทำให้หนังตาตกได้

อาการร่วมผิดปกติ เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ?

– มีอาการชา และอ่อนแรงบริเวณใบหน้า แขนและขา รวมถึงส่วนอื่นของร่างกายด้วย

– มีปัญหาในการมองเห็น เช่น ภาพมัว มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน และมองไม่เห็น

– มีปัญหาในเรื่องของ การทรงตัว ควบคุมการเดินไม่ได้

– ปวดศีรษะรุนแรง โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีอาการเวียนศีรษะ– มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

– มีอาการปากเบี้ยว หรือพูดไม่ชัด

– กล้ามเนื้อกระตุก หรือมีอาการชัก

– มีอาการปวดมาก บริเวณรอบเบ้าตา

– มีอาการเจ็บตา ตาอักเสบ หรือกลอกตาลำบาก

– หายใจไม่สะดวก หรือกลืนอาหารลำบาก

การรักษาอาการหนังตาตก

ในทางการแพทย์ แพทย์จะทำการรักษา ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ จากสาเหตุที่เกิดขึ้น กับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรง และอาการที่เป็นอยู่ เช่น การผ่าตัดยกเปลือกตา ฯลฯ

ซึ่งหากพบว่าตนเอง มีอาการหนังตาตก ร่วมกับมีอาการผิดปกติดังกล่าวร่วมด้วย ให้สงสัยว่า อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด ความผิดปกติบางอย่างขึ้น เช่น ระบบประสาทส่วนตาผิดปกติ โรคมะเร็งสมอง หรือ โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ ก็เป็นได้ ควรสังเกตุอาการ และควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เนื่องจากอาจเกิดความรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อน ที่อาจตามมาได้

Advertisement