กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 16 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักสำรวจดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App