สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ 2562 จำนวน 100 อัตรา

0

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

Advertisement