กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

0

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– วิศวกร : อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ : อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา

สมัครสอบ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์รับสมัคร

Advertisement