กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร  • นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
  • นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ยักษ์)
  • นาฏศิลปินปฏิบัติงงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)
  • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)
  • ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)
  • คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)(หญิง)
  • ประติมากรปฏิบัติการ
  • ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App