ระบบประสาท เตือนถูกทำลาย จากสัตว์เลี้ยง เสี่ยงพิการ

[:en]The nervous system is an important part of The system of the body consists of the brain, spinal cord, nerve, brain, and spinal cord. It has functions. different Make the system work The body is balanced. But if at any time. The nervous system is destroyed and affected by something that will result in the following.[:th]ถึงแม้ว่า การคลุกคลี หรืออยู่กับสัตว์เลี้ยง จะส่งผลทำให้ดี ต่อความดันโลหิต แต่ทราบหรือไม่ว่า นั่นเป็นตัวการ ที่ส่งผลต่อการ ทำลายระบบประสาท โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวเลย เพราะขณะที่คุณเล่น อยู่กับสัตว์เลี้ยง หรือป้อนอาหารให้สัตว์ ตามสวนสาธารณะ หรือแม้แต่เดินผ่าน เดินท่ามกลางสัตว์เหล่านั้น ก็มีผลต่อระบบประสาท ของคุณเช่นกัน[:]

ระบบประสาท

ระบบประสาท คือส่วนสำคัญของ ระบบการทำงานของร่างกาย ซึ่ง ประกอบไปด้วย สมอง, ไขสันหลัง, เซลล์ประสาท, เส้นประสาทสมอง, และเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งมีหน้าที่การทำงาน ที่แตกต่างกัน ทำให้ระบบการทำงาน ของร่างกายมีความสมดุล แต่ถ้าหากเมื่อใด ที่ระบบประสาท ถูกทำลาย และได้รับผลกระทบ จากบางสิ่ง ก็จะทำให้ มีผลเสียหลายอย่างตามมา

ระบบประสาท ถูกทำลายจากสัตว์เลี้ยง

ถึงแม้ว่า การคลุกคลี หรืออยู่กับสัตว์เลี้ยง จะส่งผลทำให้ดี ต่อความดันโลหิต แต่ทราบหรือไม่ว่า นั่นเป็นตัวการ ที่ส่งผลต่อการ ทำลายระบบประสาท โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวเลย เพราะขณะที่คุณเล่น อยู่กับสัตว์เลี้ยง หรือป้อนอาหารให้สัตว์ ตามสวนสาธารณะ หรือแม้แต่เดินผ่าน เดินท่ามกลางสัตว์เหล่านั้น ก็มีผลต่อระบบประสาท ของคุณเช่นกัน

เนื่องจากว่า สัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ที่ดูภายนอกสะอาด ที่จริงแล้ว มันเป็นที่หลบภัยชั้นดี ของเล่าบรรดา แบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่เป็นตัวอันตราย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมถึงพยาธิชนิดต่างๆ ที่สามารถเข้ามาสู่ ร่างกายของมนุษย์ได้ โดยการสัมผัส หรือผ่านมาทางอาหาร และน้ำ จนส่งผลต่อการทำลาย สุขภาพโดยตรงหากเมื่อใด ที่เชื้อเหล่านั้น สามารถเข้ามายัง ร่างกายมนุษย์ได้ มันจะนำเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และจุลินทรีย์ ฯลฯ ที่มากับตัวมัน ซึ่งจะทำให้เกิด โรคติดต่อ ซึ่งมีอันตราย และส่งผลกระทบต่อการทำลาย ระบบต่างๆของร่างกาย
เช่นระบบประสาท หัวใจ ปอด และระบบข้อต่อ ฯลฯ แล้วจะส่งผลทำให้ คุณอาจพิการไปตลอดชีวิตได้ หากรักษาไม่ทัน

ระบบประสาท

อันตรายจากสัตว์ ทำลายสุขภาพ

สุนัข มีหนอน เห็บ พยาธิ และพิษสุนัขบ้า

– ไก่และนก มีเชื้อไข้หวัดใหญ่

– สัตว์เลื้อยคลาน มีเชื้อซัลโมเนลลา

ถึงแม้ว่า การได้รับเชื้ออันตราย จากสัตว์ต่างๆ อาจจะไม่ได้ส่งผล ทำให้เสียชีวิตโดยตรง แต่ก็ทำให้ เกิดอาการเจ็บป่วย ที่รุนแรง ฉะนั้น หากคลุกคลีอยู่กับสัตว์เลี้ยง หรือสัมผัสโดนสัตว์ ก็ควรต้องล้างมือ หรืออาบน้ำก่อนทุกครั้ง เมื่อจะรับประทานอาหาร

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App