มีบุตรยาก คืออะไร ใครเสี่ยงมากที่สุด

0
มีบุตรยาก
มีบุตรยาก

มีบุตรยาก หรือ ภาวะการมีลูกยาก ( Infertility ) คือ   สามีและภรรยาที่พยายามมีลูก มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน โดยที่ไม่ได้คุมกำเนิด และไม่สามารถตั้งครรภ์หรือมีลูกได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุและปัจจัยของทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยสาเหตุจากฝ่ายหญิงเสี่ยงมีบุตรยาก จะมากกว่าฝ่ายชายประมาณ 40 -50 เปอร์เซ็นต์

ใครเสี่ยง มีบุตรยาก ?

มีบุตรยาก
มีบุตรยาก
 • ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคต่อมไร้ท่อ ฯลฯ
 • ผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 35 – 40 ปีขึ้นไป อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกหรือไข่ตกน้อย ท่อนำไข่อุดตัน เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกในมดลูก หรือเกิดพังผืดในช่องเชิงกรานหรือปีกมดลูก
 • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือมีภาวะเครียด
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำลายสุขภาพ หรือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
 • เพศชายที่มีฮอร์โมนผิดปกติ เช่น สเปิร์มมีจำนวนน้อย สเปิร์มไม่แข็งแรง หรือระบบสืบพันธุ์ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ฯลฯ
 • ทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหมัน
 • คนในครอบครัวมีประวัติการมีบุตรยากเพิ่มโอกาสอย่างไร ให้มีบุตรง่าย ?

 • งดดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดสูบบุหรี่
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
 • หลีกเลี่ยงภาวะเครียด ควรทำจิตใจให้ผ่อนคลาย
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อส่งผลที่ดีต่อการผลิตฮอร์โมน
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • การนับวันตกไข่ ช่วยเพิ่มโอกาสได้มากขึ้น
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

สำหรับคู่สมรสบางคู่ แม้ว่าจะปรึกษาและทำตามคำแนะนำของแพทย์ หรือใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยในการมีบุตร ก็ไม่ได้รับรองว่าจะสามารถมีบุตรได้ 100 % ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจตรวจพบหรือไม่พบความผิดปกติก็ได้

Advertisement
แบ่งปัน