มะเร็งสมอง 12 อาการ สาเหตุ ปวดหัวสัญญาณเตือน อันตราย

อาการปวดหัว หรือ ปวดศีรษะ เป็นอาการที่ พบได้บ่อย มากกว่า 60 % ของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเป็นสัญญาณเตือน ของการเกิด ความผิดปกติขึ้น กับอวัยวะทุกส่วน ของร่างกาย รวมไปถึง การเกิดความผิดปกติ ขึ้นกับส่วนของสมอง โดยตรงด้วย และโดยส่วนใหญ่ อาการปวดหัว ก็มักจะมีอาการปวด ที่คล้ายกัน จึงไม่สามารถ ทำให้ผู้ป่วยเอง วิเคราะห์ และแยกโรค ด้วยตนเอง ได้อย่างชัดเจน หากไม่สังเกตุ ว่ามีอาการอื่น ที่ผิดปกติร่วมด้วย เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากพบว่าตนเอง เกิดมีอาการปวดหัว ที่ผิดปกติ ควรให้สังเกตุ และ สันนิษฐานว่า นั่นอาจเป็น สัญญาณเตือน ของการเกิดอันตราย ที่กำลังเกิดขึ้น กับร่างกายแน่นอน ซึ่งนั่น ก็อาจเป็น สัญญาณเตือน ของการเกิด มะเร็งสมอง ก็เป็นได้

มะเร็งสมอง

อาการปวดหัว หรือ ปวดศีรษะ เป็นอาการที่ พบได้บ่อย มากกว่า 60 % ของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเป็นสัญญาณเตือน ของการเกิด ความผิดปกติขึ้น กับอวัยวะทุกส่วน ของร่างกาย รวมไปถึง การเกิดความผิดปกติ ขึ้นกับส่วนของสมอง โดยตรงด้วย และโดยส่วนใหญ่ อาการปวดหัว ก็มักจะมีอาการปวด ที่คล้ายกัน จึงไม่สามารถ ทำให้ผู้ป่วยเอง วิเคราะห์ และแยกโรค ด้วยตนเอง ได้อย่างชัดเจน หากไม่สังเกตุ ว่ามีอาการอื่น ที่ผิดปกติร่วมด้วย เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากพบว่าตนเอง เกิดมีอาการปวดหัว ที่ผิดปกติ ควรให้สังเกตุ และ สันนิษฐานว่า นั่นอาจเป็น สัญญาณเตือน ของการเกิดอันตราย ที่กำลังเกิดขึ้น กับร่างกายแน่นอน ซึ่งนั่น ก็อาจเป็น สัญญาณเตือน ของการเกิด มะเร็งสมอง ก็เป็นได้

โรคมะเร็งสมอง ( Brain tumor ) เป็นโรคที่เกิดจาก เนื้อร้ายที่เกิดขึ้น บริเวณของสมอง โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ เนื้องอกชนิดปฐมภูมิ ( เป็นเนื้องอก ที่เกิดขึ้น มาจากเซลล์ หรือ เนื้อเยื่อ ภายในกะโหลกศีรษะ เช่น เยื่อหุ้มสมอง ต่อมใต้สมอง กะโหลกศีรษะ ฯลฯ ) และ เนื้องอกชนิดทุติยภูมิ ( เป็นการเกิดมะเร็ง ที่ได้รับการแพร่ มากจากเซลล์มะเร็ง ของมะเร็ง ชนิดอื่น ของร่างกาย ) ที่เป็นสาเหตุ ที่ส่งผลกระทบ ไปยังการทำงาน ที่ผิดปกติของทุกส่วน ของร่างกายได้ และ เป็นโรคที่ สามารถพบได้ ในทุกเพศ ทุกวัย

สาเหตุของ มะเร็งสมอง

1. อาจเกิดจาก การลุกลาม มาจากเซลล์มะเร็ง ในส่วนอื่นของร่างกาย เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งผิวหนัง ฯลฯ ซึ่งเซลล์มะเร็ง ได้แพร่กระจาย มายังส่วนของสมอง จึงส่งผลทำให้ เกิดเป็นมะเร็งสมองได้

2. อาจเกิดขึ้นกับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มวัย ที่มีความเสี่ยง สูงกว่าวัยอื่น

3. ผู้ที่สูบบุหรี่จัด และ ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ มาเป็นเวลานาน

4. ผู้ที่อาศัย อยู่ในแหล่งความเสี่ยง หรือ ได้สัมผัส คลุกคลี กับ ยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือ สารกัมมันตภาพรังสี บ่อยครั้ง หรือ เป็นเวลานาน

5. ผู้ที่ทำงาน ในสถานที่ ที่มีสารก่อให้เกิด โรคมะเร็งได้ โดยการสัมผัส หรือ เข้าสู่ผ่านทางเดินหายใจ เช่น น้ำมัน ผลิตพลาสติก ผลิตยาง ฯลฯ

6. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง ชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ ฯลฯ เพราะเซลล์มะเร็ง สามารถแพร่กระจาย มายังส่วน ของสมองได้

7. ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรง ได้รับเชื้อไวรัสเอดส์ ( HIV )

8. ผู้ที่ได้รับรังสี ที่ช่วยในการรักษา บ่อยครั้ง เช่น การฉายรังสี ฯลฯ

9. เกิดจากพันธุกรรม ผู้ที่ครอบครัว มีประวัติ การเกิดโรคมะเร็งสมอง เพราะสามารถ ถ่ายทอดผ่านทาง พันธุกรรมได้ แต่ก็ไม่ได้ เกิดขึ้นกับทุกราย ที่ครอบครัว มีประวัติ การเกิดโรคมะเร็ง และ มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ของการได้รับการ ถ่ายทอด ผ่านทางพันธุกรรมอาการของมะเร็งสมอง

1. มีอาการ ปวดศีรษะรุนแรง โดยเฉพาะช่วง หลังตื่นนอน หรือ ช่วงกลางคืน

2. มีปัญหาเรื่อง ของการทรงตัว ไม่สามารถควบคุม การเคลื่อนไหว ตามปกติได้

3. มีอาการ ง่วงนอนมาก อย่างผิดปกติ

4. การมองเห็น ผิดปกติ อาจมองเห็นไม่ชัดเจน เห็นภาพซ้อน หรือ อาจสูญเสียการมองเห็น

5. มีความคิด และ พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อารมณ์แปรปรวน

6. อาจทำให้ สูญเสียการรับรู้

7. มีความผิดปกติ ทางด้านการพูดคุย เช่น พูดไม่ชัด ฯลฯ

8. อาจมีอาการชัก หรือ หมดสติเฉียบพลัน

9. กล้ามเนื้อ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีอาการกระตุกผิดปกติ

10. มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน

11. มีอาการผิดปกติ ทางด้าน การได้ยิน อาจจะสูญเสีย การได้ยินได้

12. การทำงาน ของเส้นประสาท ผิดปกติ เช่น อาจทำให้ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ฯลฯ

อันตรายของมะเร็งสมอง

– อาจส่งผล ทำให้เกิดเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต ขึ้นได้

– อาจทำให้ เกิดการเสียชีวิต อย่างกระทันหันได้

วิธีการรักษา โรคมะเร็งสมอง

ปัจจุบัน ได้มีวิธีการรักษา หลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรงของโรค และ สภาพร่างกาย ของผู้ป่วย เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี และ ยาเคมีบำบัด ฯลฯ

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกัน หรือ พบสาเหตุโดยตรง ของการเกิด โรคมะเร็งสมอง แต่เพื่อลดความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด มะเร็งชนิดนี้ได้ รวมไปถึง ควรเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ และ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอด้วย

ถึงแม้ว่า โรคมะเร็งสมอง เป็นโรคที่พบได้ ไม่บ่อยมากนัก แต่ก็จัดได้ว่า เป็นโรคที่มีความรุนแรง มากที่สุด หากเทียบกับ มะเร็งในส่วนอื่น ของร่างกาย เพราะสมอง เป็นส่วนที่ ควบคุมอวัยวะ ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้สูงมาก และหากไม่รีบรักษา ก็จะทำให้ เกิดอันตราย และ อาจมีผลต่อชีวิตได้

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App