ภาวะโลกร้อน อากาศร้อน ใครว่าไม่อันตราย ใครเสี่ยงเสียชีวิต

0
ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน

ทราบหรือไม่ว่า อากาศร้อน ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปแล้ว เป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นปัญหา และส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ภาวะโลกร้อน ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าในอนาคตอีก ไม่ถึง 100 ปี อุณหภูมิของโลก อาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส

ภาวะโลกร้อนนั้นแต่เดิม มนุษย์ยังไม่เคยประสบ กับปัญหาอากาศร้อน ที่มากเท่าปัจจุบันนี้ แต่ก็เนื่องมาจาก ผลการกระทำของมนุษย์นั่นเอง ที่ต้องการอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับชีวิต โดยการทำลายสิ่งที่ธรรมชาติ สร้างมาอย่างดีแล้ว ไปทีละนิด โดยที่หลายคน ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ

ซึ่งส่งผลโดยตรง ที่ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วลอยขึ้น ไปรวมตัวกัน อยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก แล้วกักเก็บรังสีของดวงอาทิตย์ไว้ แทนที่รังสีของดวงอาทิตย์ จะสะท้อนกลับ ส่งผลทำให้อุณหภูมิของโลก สูงขึ้นเรื่อยๆ หรือที่เรียกว่า ภาวะเรือนกระจก

สาเหตุของ ภาวะโลกร้อน

1. การเผาผลาญเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ชนิดต่างๆ ที่เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม

2. การตัดต้นไม้ ทำลายป่า การเผาป่า

3. การใช้ทรัพยากร ที่มากเกินความจำเป็นของมนุษย์

อันตรายจากภาวะโลกร้อน

1. สภาพอากาศที่ไม่ปกติ เช่น อากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัด ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่คงสภาพเดิม ในเวลาใกล้เคียงกัน

2. ภัยธรรมชาติที่อันตราย และทวีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ฯลฯ เป็นต้น

3. การเกิดโรคระบาด ชนิดรุนแรง ที่ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ เคยเกิดขึ้นมานานแล้ว แล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก

4. อัตราการเสียชีวิต ของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศ ที่ร้อนจัด หรือเย็นจัด และการเสียชีวิต ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

5. ส่งผลกระทบต่อ การดำรงอยู่ของพืช และสัตว์หลายชนิดทั่วโลก

6. ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลก สูญเสียพื้นที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัย ตามหมู่เกาะต่างๆ เนื่องจากน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย จึงส่งผลทำให้ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

7. ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่

8. มนุษย์มีปัญหา ทางด้านสุขภาพ ที่มากขึ้น

ช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้ยังไง

1. ลดการใช้ทรัพยากร และสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ต่างๆ เช่น ควรปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้แล้ว ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น

2. ควรเดิน หรือใช้จักรยาน ในระยะทางใกล้ๆ

3. ควรเลือกใช้รถประจำทาง แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หากต้องเดินทางในระยะไกล

4. ควรใช้น้ำอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น

5. ควรช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทน ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

6. ควรลดการใช้ถุงพลาสติก แต่ควรหันมาใช้สิ่งที่สามารถ นำไปรีไซเคิลได้อาการอันตราย ของมนุษย์ ที่ได้รับจากความร้อน

1. มีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ตาลาย อ่อนเพลีย และเป็นลมหมดสติ

2. เกิดอาการช็อค เมื่อร่างกายสูญเสียเหงื่อเป็นจำนวนมาก

3. หากอยู่กลางแจ้ง ที่มีแดดจัด อาจทำให้กล้ามเนื้อกระตุก เกิดการเกร็ง และเกิดตะคริวได้

4. ก่อให้เกิดอาการซึม ชัก หรือสับสน กระวนกระวาย

5. ผิวหนังไหม้ หากโดนแดด ที่มีความร้อนมาก เป็นประจำ

6. หากว่าร่างกาย กำจัดความร้อนได้ไม่ทัน อาจส่งผลให้เสียชีวิต ได้ในที่สุด

วิธีป้องกัน อันตรายจากอากาศร้อน

1. ควรสวมแว่นกันแดด ใส่หมวก กางร่ม ใช้ผ้าคลุม และทาครีมกันแดดทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปเผชิญกับแดด

2. ควรอยู่ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

3. ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ ร้อนจัด หรือต้องสัมผัสแดดนานๆ

4. ควรเลือกสวมเสื้อผ้า ที่โปร่ง ระบายอากาศได้ดี

5. ควรดื่มน้ำมากๆ พยายามอย่าให้ร่างกายขาดน้ำ

6. ควรเปิดพัดลม เพื่อระบายความร้อน

ผู้ที่เสี่ยงเสียชีวิตจากอากาศร้อน

1. ผู้ที่ร่างกายขาดน้ำ หรือสูญเสียเหงื่อในปริมาณที่มาก เช่น นักกีฬา ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ฯลฯ เป็นต้น

2. ผู้ที่มีอายุมาก หรือผู้สูงอายุ

3. เด็กเล็ก ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ เป็นต้น

5. ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือคนอ้วน

6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หากว่าคุณ อยู่ในภาวะความเสี่ยง ที่อาจได้รับอันตราย จากอากาศร้อน ก็ควรหาวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง เพื่อลดผลกระทบ ที่สามารถเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง และคนรอบข้าง และที่สำคัญ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ที่ปัจจุบัน กำลังเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆ

Advertisement