พลาสติก ทำลายสมอง เตือนอันตราย สารก่อมะเร็ง สาเหตุโรคหัวใจ

ปัจจุบันไม่สามารถ ปฏิเสธได้ว่า การใช้พลาสติกนั้น สามารถช่วย อำนวยความสะดวก ให้กับคนยุคนี้ ได้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วย พลาสติก เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ง่านต่อการขนย้าย จึงได้ถูกนำไปใช้ กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

พลาสติก

ปัจจุบันไม่สามารถ ปฏิเสธได้ว่า การใช้พลาสติกนั้น สามารถช่วย อำนวยความสะดวก ให้กับคนยุคนี้ ได้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วย พลาสติก เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ง่านต่อการขนย้าย จึงได้ถูกนำไปใช้ กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

ก่อนหน้านี้พลาสติก ได้ถูกยกย่อง ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ มีความพิเศษ ที่น่าทึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ และดีต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อมันถูกสร้าง และ ผลิตออกมา เป็นจำนวนมาก และถูกสะสม อยู่บนโลก จนกลายเป็น พลาสติดท่วมโลก และมันต้องใช้ เวลานานมาก ในการย่อยสลาย

จากสิ่งที่มนุษย์คิดว่า เป็นสิ่งที่ช่วย ให้มนุษย์ มีวิถีการใช้ชีวิต ที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้ มันกลับกลายเป็น ตัวทำลายโลก และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ในวงกว้าง ที่ก่อนหน้านี้ มนุษย์เอง ไม่เคยคิดว่า มันจะส่งผลกระทบร้ายแรง เช่นนี้ ที่ยากต่อการแก้ไข ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ล้วนแต่ เป็นฝีมือของมนุษย์ ที่ส่งต่อมลพิษนี้ ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น บนโลกใบนี้

ถึงแม้ว่า ปัจจุบันทั่วโลก จะมีรณรงค์ ให้เลิกใช้พลาสติก เพราะตอนนี้ พลาสติกได้ชื่อว่า เป็นขยะท่วมโลกไปแล้ว แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อย ที่สามารถทำได้จริงจัง เพราะอย่างไร ด้วยความเคยชิน ของตัวมนุษย์เอง หรือ บางสถานการณ์ หรือบางพฤติกรรม ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง การใช้พลาสติกได้ จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้พลาสติก ในอุตสาหรรม เพื่อสินค้าอุปโภค และบริโภค และนี้แหละ จึงเป็นเหตุที่ว่า พลาสติกมีภัย ต่อโลกและสิ่งมีชีวิต ทุกชีวิต

พลาสติก มากจากไหน ?

พลาสติกเป็นสิ่งวิเศษ เป็นผลงานที่ถูกคิดค้น โดยนักวิทยาศาสตร์ เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยถูกผลิตจากสารเคมี สามารถผลิต ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบ หลากหลายลักษณะ โดยหลักๆ จะมีอยู่ 2 ประเภท

1. เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic )

หรือ เรซิน เป็นพลาสติก ที่จะมีความอ่อนตัว เมื่อได้รับความร้อน และจะมีความแข็งตัว เมื่อได้รับความเย็น มักถูกนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก จำพวก หลอดพลาสติก ถุงบรรจุอาหาร ขวด จาน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

2. เทอร์โมเซตติงพลาสติก ( Thermosetting plastic )

เป็นพลาสติกที่มี ความทนทานต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณภูมิ และปฎิกิริยาเคมี คงรูปหลังการ ผ่านความร้อน ทนต่อความร้อน และความดัน เปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ มักถูกนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก จำพวก ภาชนะบรรจุอาหาร ฝาขวด และฟิล์ม ฯลฯอันตรายและภัย จากพลาสติก

เนื่องจากพลาสติก ถูกผลิตจากสารเคมี จึงส่งผลกระทบ และมีอันตราย ต่อร่างกายของมนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตอื่น หากนำมาใช้ อย่างผิดวิธี และขาดความรู้ ในการใช้ และการอยู่ร่วม กับพลาสติก จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ของการทำให้ ร่างกายของมนุษย์ ได้รับอันตราย อย่างร้ายแรง ต่อการถูกทำลาย ระบบการทำงาน ของร่างกาย รวมไปถึง อวัยวะทั้งภายใน และ ภายนอกร่างกาย

– พลาสติกละลาย

ทราบหรือไม่ว่า ขวดพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก หากโดนแสงแดด หรือ โดนความร้อน จะส่งผลให้ สารเคมี ที่อยู่ในตัวของพลาสติก สลาย และละลายออกมา สู่อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะผู้ที่ มักนำขวดน้ำ ใส่ไว้ในรถหลายวัน และยังกลับมาดื่มน้ำนั้นอีก ซึ่งแน่นอนว่า ในน้ำนั้นต้องมีสารเคมี ที่ละลายผสมปนเปื้อนอยู่ด้วย ด้งนั้น ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้ หรือการละลาย ของพลาสติก มักส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผู้ที่นำพลาสติก ไปใช้อย่างผิดวิธี เช่น นำถุงที่ไม่กันความร้อน ไปบรรจุอาหารร้อน หรือ นำของร้อน ไปบรรจุลงกล่องโฟม

– พลาสติกดูดกลิ่น

มีการศึกษาพบว่า หากนำของบริโภค ที่ห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ ประเภทพลาสติก วางไว้ใกล้กับสารเคมี ชนิดอื่น เช่น น้ำหอม น้ำมัน สารเคมี วัตถุอันตราย หรือแม้แต่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก ฯลฯ ก็จะส่งผลทำให้ พลาสติกที่ห่อมหุ้ม อาหารและเครื่องดื่ม ดูดกลิ่นสารเคมี เข้าไปปนเปื้อนได้ เมื่ออาหารและเครื่องดื่ม ถูกนำมาบริโภค ก็จะทำให้ผู้ที่รับประทาน ได้รับสารเคมีปนเปื้อน เข้าสู่ร่างกายไปด้วย

พลาสติก
พลาสติก

และสารเคมี ที่ถูกนำมาผลิตพลาสติก เมื่อมนุษย์ได้รับ สารเคมีเหล่านี้ เข้าสู่ร่างกาย เป็นจำนวนมาก และ ถูกสะสมมาเรื่อยๆ เป็นระยะเวลานาน โดยที่ตัวมนุษย์เอง ไม่ทันระวัง หรือไม่รู้ตัว ก็จะส่งผลเสียหาย ต่อการทำลาย สุขภาพร่างกาย เป็นสาเหตุของ ของการทำลายสุขภาพ ดังนี้

1. ทำลาย ระบบประสาทและสมอง

2. ทำลายระบบ ทางเดินหายใจ

3. ทำลายประสิทธิภาพ การทำงานของปอด

4. ทำลายระบบ การทำงานของตับ

5. เป็นสาเหตุของโรคร้าย หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ โรคเบาหวาน และโรคไต ฯลฯ

หากว่า การเลิกใช้พลาสติก เป็นเรื่องที่ยาก ในวงกว้าง แต่อย่างน้อย เพื่อโลกใบนี้ หากใครที่สามารถ เลิกใช้ได้ ก็ควรเลิกใช้ หรือ ใช้ได้แต่ควร ใช้ให้น้อยลง แล้วควรเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ ชนิดอื่นแทน เช่น ประเภทแก้ว ไม้ ใบตอง และกระเบื้อง ฯลฯ และสำหรับผู้ผลิต ควรหาวิธี อย่างจริงจัง ที่จะผลิตพลาสติกออกมา หรือทำอย่างไร ให้นำพลาสติก สามารถนำกลับ ไปรีไซเคิล และถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ ได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App