ฝุ่น ที่ค่าฝุ่นละออง ขนาดเกิน PM10 อันตราย เสี่ยงเสียชีวิต

0
ฝุ่น
ฝุ่น

ฝุ่น มีลักษณะเป็นอนุภาค ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออาจมองไม่เห็น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และขนาดของฝุ่น หากลอยอยู่ในอากาศ เราสามารถมองเห็นได้ เนื่องจากการหักเหของแสง

ฝุ่นมีอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อย่างมาก แต่โดยปกติขนาดของฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอนขึ้นไป จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนัก เพราะจะถูกกรองฝุ่นด้วยขนในรูจมูก ไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปสู่ปอด จะสังเกตุได้ว่า หากมีฝุ่นเข้าสู่จมูก เราจะเกิดปฏิกิริยา จาม ไอ หรือแสบคันจมูก

แต่หากฝุ่นมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM10 ) จะส่งผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะขนจมูกไม่สามารถกรองฝุ่น ที่มีขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการเข้าสู่ปอดได้ จึงทำให้ฝุ่นสามารถเข้าสู่ปอด โดยผ่านรูจมูก ได้โดยง่าย หากไม่มีวิธีป้องกันที่ถูกต้อง

อันตรายของ ฝุ่น ?

มีการศึกษาและวิจัย จากต่างประเทศพบว่า หากผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่ง ที่มีฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM10 ) มีความเสี่ยงอันตราย ทำให้มีความเสี่ยงของการเป็น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด และทำให้ปอดเสื่อมลง ซึ่งอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้

อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำลาย และกัดกร่อน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่น หลังคา รั้ว หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นโลหะ สังกะสี หรือเหล็กฝุ่นมาจากไหน ?

ที่มาของฝุ่นโดยปกติ มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากฝีมือของมนุษย์

ฝุ่นโดยธรรมชาติ มักเกิดจาก

  • ภูเขาไฟระเบิด
  • ไฟป่า
  • เกสร หรือละอองจากพืช ต้นไม้ และดอกไม้
  • ขนสัตว์ หรือเส้นผมของมนุษย์

จากฝีมือของมนุษย์ เกิดจาก

  • การก่อสร้างอาคาร สร้างถนน การรื้อถอน หรือทำลาย สิ่งปลูกสร้าง
  • ควันรถจากท่อไอเสีย โดยเฉพาะควันดำ และจากยางรถยนต์ หรือผ้าใบเบรก
  • การเผาขยะ หญ้า ป่า หรือจากการเกษตร
  • รถบรรทุกหิน ดิน ทราย
  • การใช้ฟืน หรือถ่านในการหุงต้มอาหาร
  • โรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือการผลิต

แล้วคุณคิดว่า เราควรช่วยกันป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มาจากฝุ่นเหล่านี้อย่างไร ? สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อแบ่งปัน เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ไว้ด้านล่างนี้

Advertisement