ผู้ชาย มีทักษะการคิด และการจำที่ดี ขึ้นอยู่กับการกิน จริงเหรอ

0
ผู้ชาย
ผู้ชาย

ในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยหลายปัจจัย ที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อระบบประสาทและสมอง ที่อาจทำให้สูญเสีย ทักษะทางด้านการคิด และความทรงจำ โดยเฉพาะในกลุ่มของ ผู้ชาย ในวัยทำงานมักประสบกับปัญหาเหล่านี้ และมีแนวโน้มว่า ปัญหาดังกล่าว จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ คาดว่าอาจเกิดขึ้นจาก ความสะดวกสบายของคนในยุคนี้ ที่ทำให้การใช้ทักษะทางด้านความคิดน้อยลง เช่น การทำงานซ้ำแบบเดิมเป็นประจำทุกวัน, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการใช้ชีวิตแบบสำเร็จรูป เน้นสะดวกสบายและง่าย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ ต่อทักษะการคิดและความทรงจำในระยะยาว ที่อาจตามมาภายหลัง

ผู้ชาย

ผู้ชาย มีทักษะการคิด และการจำที่ดี ขึ้นอยู่กับการกิน จริงเหรอ

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้ชายมากกว่าครึ่ง มีทักษะทางด้านความคิด และการจดจำที่ดีเพียง 38 % ที่มีทักษะในระดับปานกลาง และ 7 % มีทักษะทางด้านการคิด และการจดจำที่ไม่ดี

จึงเป็นสิ่งที่ผู้ชาย ควรตระหนักและคำนึง ว่าควรทำอย่างไรดีจึงจะช่วยทำให้ ทักษะทางด้านการคิด และการจดจำดีขึ้น เมื่อเริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชายวัยกลางคน และวัยชรา

การศึกษาใหม่พบว่า ผู้ชายวัยกลางคน ควรดื่มน้ำส้ม และกินผักใบเขียว และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียความทรงจำ

นักวิจัยชี้ให้เห็นว่า จากการศึกษาพบว่า ผู้ชายช่วงวัยกลางคน ที่ทานผักใบเขียว น้ำส้ม ชาเขียว และผักสีแดง รวมไปถึงผลไม้ผลเล็กต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความทรงจำได้ดีทีมงานวิจัยยังกล่าวอีกว่า ชายชราที่ดื่มน้ำส้ม เป็นประจำทุกวัน มีพัฒนาการทางด้านการคิด และการจำดีกว่า คิดเป็น 6.9 % เมื่อเทียบกับ 8.4 % ของชายที่ดื่มน้ำส้ม น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

โดยการศึกษาดังกล่าว ชี้ผลการศึกษาเฉพาะผู้ชายเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงผู้หญิง แต่ก็เชื่อว่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ที่เลือกทานผักและผลไม้ ก็ย่อมได้รับประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย อย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การทานผักและผลไม้ รวมไปถึงการดื่มน้ำส้ม จะช่วยลดความจำเสื่อม แต่เพียงแสดงให้เห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีและมีความสัมพันธ์ ที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา

ซึ่งการทานอาหารชนิดอื่น ก็มีผลที่ดีต่อการพัฒนาความคิด และปัญหาเกี่ยวกับความจำได้เช่นกัน เช่น ถั่ว ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากนม ฯลฯ

แม้ว่าการศึกษาดังกล่าว จะไม่ได้ชี้ให้เห็นโดยตรงว่า การทานผักและผลไม้ รวมถึงการดื่มน้ำส้ม จะไม่สามารถช่วยป้องกัน อาการอัลไซเมอร์ หรือความจำเสื่อมได้โดยตรง 100 % แต่ก็ยังมีส่วนสัมพันธ์ที่ช่วยในการพัฒนาทักษะ และความจำได้

ดังนั้น การเลือกทานผักและผลไม้ รวมไปถึงการเลือกดื่มน้ำส้มคั้นสด เป็นประจำทุกวัน ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย และความจำได้อย่างแน่นอน

Advertisement