ปวดเข่า 6 สาเหตุปวดเข่า ทำให้อายุสั้นลง 4 ปี ใครเสี่ยงมากที่สุด

ทราบหรือไม่ว่าอาการ ปวดเข่า หรือปวดตามข้อ เป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดโรคข้อเสื่อม ซึ่งเกิดจาก กลุ่มเนื้อเยื่อค้ำจุน ระหว่างข้อต่อ เกิดการอักเสบ โดยส่วนมาก มักเป็นอาการ ที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แม้ว่าอาการปวดเข่า หรือปวดข้อ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรง แต่ก็สร้างความรำคาญ ให้กับผู้ป่วย เป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบ ไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เดิน นั่ง ยืน หรือนอน ค่อนข้างลำบาก

ปวดเข่า

ทราบหรือไม่ว่าอาการ ปวดเข่า หรือปวดตามข้อ เป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดโรคข้อเสื่อม ซึ่งเกิดจาก กลุ่มเนื้อเยื่อค้ำจุน ระหว่างข้อต่อ เกิดการอักเสบ โดยส่วนมาก มักเป็นอาการ ที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แม้ว่าอาการปวดเข่า หรือปวดข้อ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรง แต่ก็สร้างความรำคาญ ให้กับผู้ป่วย เป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบ ไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เดิน นั่ง ยืน หรือนอน ค่อนข้างลำบาก

สาเหตุของอาการ ปวดเข่า ปวดข้อ

1. น้ำไขข้อที่ช่วยลดการกระแทก ระหว่างข้อต่อ เกิดการอักเสบ

2. เส้นเอ็น บริเวณเข่า หรือข้อต่อ เกิดการอักเสบ หรือฉีกขาด

3. กล้ามเนื้อบริเวณเข่า หรือข้อต่อ เกิดการอักเสบ หรือฉีกขาด

4. กระดูกบริเวณเข่า หรือข้อต่อหัก

5. อาการบาดเจ็บของร่างกาย ที่ส่งผลกระทบไปยังข้อต่อ และข้อเข่า เช่น อาการปวดเอว ปวดหลัง ปวดเท้า ฯลฯ

6. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบ โรคข้อรูมาตอยด์ หรือโรคเกาท์ ฯลฯ

กลุ่มเสี่ยงของ อาการปวดเข่า ปวดข้อ

1. ผู้สูงวัย หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ ที่เกิดจากอาการเสื่อม ตามกาลเวลา และการใช้งาน

2. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน ส่งผลให้ข้อต่อ ต้องรับน้ำหนักที่มากเกินไป3. ผู้ที่เล่นกีฬาบางประเภท อย่างหักโหม เช่น ฟุตบอล วิ่งระยะไกล เต้นแอโรบิค ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อต่อโดยตรง

4. ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ บริเวณข้อต่อ หรือข้อเข่า

5. เกิดจากพันธุกรรม ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็น โรคข้อเสื่อม

แม้ว่าโรคปวดเข่า หรือโรคปวดข้อ จะไม่ได้มีอันตรายที่รุนแรง แต่ก็มีการศึกษาพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม ที่ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย หรือเดินได้อยู่ จะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง ประมาณ 1 ปี แต่สำหรับผู้ที่ เคลื่อนไหวร่างกาย หรือเดินไม่ได้ จะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง มากถึง 4 ปีเลยทีเดียว

บางปัจจัย กับบางราย ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้ เกิดอาการปวดเข่าได้ แต่ก็ควรป้องกัน หรือพยายามลดความเสี่ยง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ที่อาจมีผลโดยตรง ต่อการเกิดความเสียหายขึ้นกับข้อต่อ หรือข้อเข่า ให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นเรื้อรัง ลุกลาม จนเกิดโรคแทรกซ้อนได้

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App