ทำไมต้องซื้อ ประกันการเดินทาง จำเป็นมากแค่ไหน

ประกันการเดินทาง

คำถามที่หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องซื้อ ประกันการเดินทาง ไม่ซื้อไม่ได้เหรอ เพราะมันดูเหมือนการเสียเงินไปเปล่าๆ ซึ่งคิดว่าอาจไม่คุ้ม แต่หากลองมองในอีกมุมมองหนึ่ง อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยไม่ได้แจ้งเตือนเราไว้ล่วงหน้า และนี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งประกอบการตัดสินใจของคุณ

ประกันการเดินทาง คืออะไร ?

ประกันการเดินทาง เป็นประกันภัยที่ทางบริษัทประกันออกแบบมาสำหรับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความคุ้มครองจากความเสี่ยงระหว่างการเดินทางที่อาจเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะออกแบบเพื่อใช้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง ? • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงัก หรือล่าช้า
 • คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • คุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย เช่น เอกสารการเดินทางสูญหาย ฯลฯ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย และส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วย หรือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือกระดูกของผู้เอาประกันภัย

โดยส่วนใหญ่การประกันการเดินทาง จะมีความคุ้มครองคล้ายคลึงกัน แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการรับประกันของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจแตกต่างกัน บางบริษัทอาจมีมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุมาก็ได้ ซึ่งผู้เอาประกันจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจซื้อประกันกับบริษัทนั้นๆ

ประกันการเดินทาง จำเป็นต้องซื้อไหม ?

 • ในกรณีที่นักเดินทาง ต้องเดินทางไปยังประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จำเป็นต้องมีประกันการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 3 หมื่นเหรียญ และในบางประเทศยังมีการกำหนดรายชื่อบริษัทประกัน ที่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าเอาไว้ด้วย
 • ในบางประเทศที่ต้องใช้วีซ่า จำเป็นต้องมีเอกสารประกันการเดินทางแนบด้วย เพราะอาจมีการขอเรียกดูประกันภัยการเดินทาง
 • ในกรณีที่เดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ อาจไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ที่ได้มาตรฐานจะมีประกันภัยให้กับคณะทัวร์อยู่แล้ว ซึ่งหากไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย
 • การเดินทางภายในประเทศ และมีประกันอุบัติเหตุ (PA) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุทางเครื่องบินพาณิชน์อยู่แล้ว โดยจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายของสายการบิน ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางเพิ่มเอง
 • การเดินทางภายในประเทศ หากต้องการความคุ้มครองในกรณีกระเป๋าหาย เที่ยวบินล่าช้า อาจจำเป็นต้องซื้อประกันเพิ่มไว้เอง เพราะประกันอุบัติเหตุ(PA) อาจคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว

หากว่าคุณต้องการอุ่นใจด้านการคุ้มครองในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง แนะนำว่าควรมีประกันการเดินทางไว้จะสบายใจกว่า เพราะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเสมอ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละแห่ง อาจมีความแตกต่างกัน อย่าลืมว่า ควรอ่านและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App