ต้อลม ใครเสี่ยงสูง อาการผิดปกติ ที่ควรสังเกตุ

ต้อลม ( Pinguecula ) คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตา มีลักษณะเป็นก้อนหรือแผ่นเล็กๆ สีเหลืองอ่อน หรือสีขาว พบในบริเวณตาขาว หรือใกล้ตากับดำ อาจพบได้ทั้งบริเวณหัวตาและหางตา ซึ่งอาจลุกลามเขาไปยังกระจกตา ที่ส่งผลทำให้เกิดเป็น โรคต้อเนื้อ

ต้อลม

ต้อลม ( Pinguecula ) คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตา มีลักษณะเป็นก้อนหรือแผ่นเล็กๆ สีเหลืองอ่อน หรือสีขาวเหลือง พบในบริเวณตาขาว หรือใกล้ตาดำ อาจพบได้ทั้งบริเวณหัวตาและหางตา ซึ่งอาจลุกลามเขาไปยังกระจกตา ที่ส่งผลทำให้เกิดเป็น ต้อเนื้อ

แล้วใครมีความเสี่ยง ในการเพิ่มโอกาสเป็นต้อลมได้มาก และอาการมักเป็นแบบไหน สามารถสังเกตุได้ด้วยตนเอง และมีวิธีการรักษาได้อย่างไร ?

ต้อลม

อาการของ ต้อลม ?

อาการของแต่ละราย อาจมีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้น หากเมื่อใดที่คุณพบว่า คุณมีอาการเหล่านี้บ่อยครั้ง หรือเป็นประจำ อาจเป็นไปได้ว่า คุณอาจกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ ก็เป็นได้

– มีอาการคันตา แสบตา น้ำตาไหล บ่อยจนผิดปกติ

– มีอาการเคืองตา รู้สึกเหมือนมีบางสิ่ง อยู่ในดวงตา

– มีอาการตาแห้ง เจ็บตา ตาแดง และอาจมีอาการตาบวม

– มีปัญหาในเรื่องของ การมองเห็น

– มีก้อน หรือแผ่นเล็กๆ สีเหลืองอ่อนหรืออาจมีสีขาวเหลือง ในบริเวณตาขาว สามารถสังเกตุเห็นได้ด้วยตาเปล่าสาเหตุต้อลมเกิดจาก ?

สาเหตุที่แท้จริง ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการพบว่าอาจมีสาเหตุ มาจากปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้

– ผู้ที่มีอายุมากตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงสูงมากกว่า

– ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ดวงตาสัมผัสโดนแสงแดด และลมเป็นประจำ

– ผู้ที่ดวงตามีฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอม เข้าสู่ดวงตาบ่อยครั้ง

– ผู้ที่มีอาการตาแห้ง จากปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง เช่น โรคตาแห้ง หรือ การสวมใส่คอนแทคเลนส์ ฯลฯ

– ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อดวงตาโดยตรง เช่น พื้นที่มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก พื้นที่มีรังสี สารเคมี ควัน หรือพื้นที่มีไอความร้อนสูง ฯลฯ

การรักษาต้อลม

หากพบว่ามีอาการที่รุนแรง ควรรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ โดยการใช้ยา น้ำตาเทียม ขี้ผึ้ง และการผ่าตัด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละราย ตามการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หรือควรป้องกันหากมีความจำเป็น และที่สำคัญโรคนี้สามารถพบได้ใน ผู้ที่มีอายุน้อยได้เช่นกัน โรคต้อลมถึงแม้ว่า จะเป็นโรคที่ไม่มีความรุนแรง หรือร้ายแรงมาก แต่ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากรักษาแล้วอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App