ตั้งครรภ์ ตอนอายุมาก ช่วยให้อายุยืน กระตุ้นให้สุขภาพดี

ยุคปัจจุบัน ด้วยวิถีการดำรงชีวิต ส่งผลทำให้ ชีวิตการแต่งงาน และการมีบุตร ค่อยๆลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ มักยุ่งอยู่กับชีวิต การทำงาน ต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านฐานะการเงิน ก่อนที่แต่งงาน หรือก่อนมีบุตร จึงส่งผลทำให้ ผู้หญิงมีลูกช้าลงและ ตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงที่อายุมากแล้ว

ตั้งครรภ์

ยุคปัจจุบัน ด้วยวิถีการดำรงชีวิต ส่งผลทำให้ ชีวิตการแต่งงาน และการมีบุตร ค่อยๆลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ มักยุ่งอยู่กับชีวิต การทำงาน ต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านฐานะการเงิน ก่อนที่แต่งงาน หรือก่อนมีบุตร จึงส่งผลทำให้ ผู้หญิงมีลูกช้าลงและ ตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงที่อายุมากแล้ว

การแต่งงาน และพร้อมมีบุตร ถือเป็นเรื่องที่ดีของสังคมไทย แต่เนื่องจากปัญหาคือ ผู้หญิงไทยแต่งงานน้อยลง ต้องการครองโสด หรือแม้แต่แต่งงานแล้ว ก็ไม่ยอมมีบุตร เนื่องจากผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ กับการทำงาน และการศึกษาที่สูงขึ้น รวมไปถึง ความไม่พร้อม ทางด้านการดำรงชีวิตรอบตัว เกือบทุกด้าน ที่คิดว่ายังมีความเสี่ยงมาก จึงทำให้ความสำคัญ ทางด้านการมีบุตร ลดลงเป็นอย่างมาก และส่งผลทำให้ ปัญหาผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆ ในขณะที่ไม่มี ประชากรวัยเด็กเพิ่มเลย หรือเพิ่มแต่ในจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุ

ถึงแม้ว่า จะมีผลการวิจัย ออกมาว่า การมีบุตรช้า ในช่วงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะส่งผลเสียต่อทั้งแม่และเด็ก ในระยะยาว แต่ดูเหมือนว่า คำเตือนนี้ จะไม่ได้ทำให้ ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ วิตกกังวลเลย เพราะเชื่อมั่น ในความทันสมัยทางการแพทย์ ที่สามารถช่วยให้ ทั้งแม่และลูกปลอดภัยได้

ตั้งครรภ์ ช่วยอายุยืน ได้อย่างไร ?ซึ่งก็มีผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ตอนอายุมาก จะมีอายุยืนกว่า ผู้หญิงที่มีบุตร ตอนอายุยังน้อย เนื่องจากผู้หญิง ที่มีบุตรตอนอายุมาก จะมีการพัฒนาชีวิตตนเอง ในทุกด้าน ให้มีคุณภาพและดี ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เพื่อต้องการให้มีชีวิต อยู่ต่อไป จนกว่าลูกของพวกเขา จะเติบโต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงส่งผลให้ผู้หญิง ที่มีบุตรตอนอายุมาก หรือ หญิงที่มีบุตรคนสุดท้าย ตอนอายุมาก มีชีวิตที่ยืนยาว มากกว่าหญิงที่มีลูก คนสุดท้ายตอนอายุยังน้อย

ตั้งครรภ์

แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งครรภ์ หรือมีบุตร ผู้หญิงทุกคน ควรต้องมีความพร้อม และเตรียมความพร้อม สำหรับการมีบุตร ที่สามารถเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้เป็นผู้ใหญ่ ที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ สร้างประโยชน์ ต่อสังคมและบ้านเมือง มากกว่าการมีบุตรจำนวนมาก ที่ไร้ประสิทธิภาพ สร้างปัญหา ให้กับสังคมและบ้านเมือง ไม่เว้นแต่ละวัน

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App