ตรวจครรภ์ 8 สาเหตุ ต้องเช็คก่อนตั้งครรภ์ ป้องกันและลดความเสี่ยง

การเตรียมความพร้อม ก่อนตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ควรให้ความสำคัญ อย่างเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ที่ดี ต่อลูกรักในระยะยาว ดังนั้นการ ตรวจครรภ์ เพื่อเช็คสุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนเสมอ เพราะสุขภาพของพ่อแม่ มีผลโดยตรงต่อการ กำเนิดของลูก เพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ ที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้ว ก็จะส่งผลไปยังลูกน้อย ที่จะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ตรวจครรภ์

การเตรียมความพร้อม ก่อนตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ควรให้ความสำคัญ อย่างเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ที่ดี ต่อลูกรักในระยะยาว ดังนั้นการ ตรวจครรภ์ เพื่อเช็คสุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนเสมอ เพราะสุขภาพของพ่อแม่ มีผลโดยตรงต่อการ กำเนิดของลูก เพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ ที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้ว ก็จะส่งผลไปยังลูกน้อย ที่จะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ทำไมต้อง ตรวจครรภ์ ก่อนมีบุตร ?

1. เพื่อเช็คสุขภาพร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรง ของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ขณะการตั้งครรภ์ ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการมีบุตรได้

2. เพื่อป้องกันโรคร้าย ทางพันธุกรรม ที่สามารถถ่ายทอด มายังเด็กได้ เช่น ธาลัสซีเมีย โรคดาวน์ซินโดรม ฯลฯ

3. เพื่อป้องกัน ลูกเกิดมาพิการ ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

4. เพื่อป้องกันโรคร้าย ที่เด็กอาจสามารถติดเชื้อได้ เช่น HIV ฯลฯ

5. เพื่อตรวจหาโรค ที่มีความเสี่ยงและอันตราย ต่อแม่และเด็ก เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ฯลฯ

6. เพื่อตรวจเช็คความเสี่ยง ที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์ได้ เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว ครรภ์เป็นพิษ ผู้ที่เคยแท้งบุตร ฯลฯ

7. ตรวจกรุ๊ปเลือด เพื่อหากรุ๊ปเลือด Rh เพราะมีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์8. เพื่อป้องกัน และให้คำแนะนำ ที่ถูกต้องและถูกวิธี จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ แล้วต้องการมีบุตร

เพื่อป้องกันความเสี่ยง และปัญหาขณะตั้งครรภ์ หรือผลเสียมายังลูกรัก ผู้หญิงควรตั้งครรภ์ ในช่วงอายุที่เหมาะสม ที่ร่างกายมีความพร้อม สำหรับการตั้งครรภ์ มากที่สุด คือ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จะเป็นช่วงที่ดีที่สุด

แต่สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ ในช่วงอายุที่น้อยกว่า 20 หรือมากกว่า 30 ปี ก็ควรปรึกษาและขอคำแนะนำ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงจะดีที่สุด เนื่องจากยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ล้ำหน้า เต็มไปด้วย ตัวช่วยที่ดี และเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงอาจไม่ใช่ปัญหา สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

แต่ปัจจุบัน ก็มีหลายครอบครัว ที่มักเพิกเฉย ไม่เตรียมความพร้อม หรือตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งครรภ์ ทั้งๆที่สุขภาพร่างกาย ของคุณพ่อคุณแม่ ไม่แข็งแรง หรือมีโรคที่สามารถ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มายังลูกรักได้ จึงทำให้ส่งผลเสีย มายังลูกรัก ในระยะยาว เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจตามมา และยากที่จะแก้ไข แนะนำควรไปตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งครรภ์ จึงจะดีที่สุดค่ะ

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App