งานวิจัย 10 ประเทศ ที่ชีวิตมนุษย์ มีอายุขัยเฉลี่ย สูงสุด

งานวิจัย ใหม่ล่าสุดคาดการณ์ ในอนาคตของชีวิตผู้คนใน 195 ประเทศ และอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างน่ากลัว เกี่ยวกับการมีอายุขัยเฉลี่ย ที่อยู่บนโลกนี้ของผู้คน

งานวิจัย

งานวิจัย ใหม่ล่าสุดคาดการณ์ ในอนาคตของชีวิตผู้คนใน 195 ประเทศ และอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างน่ากลัว เกี่ยวกับการมีอายุขัยเฉลี่ย ที่อยู่บนโลกนี้ของผู้คน

ในปี พ.ศ. 2562 ผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ที่มีอายุขัยเฉลี่ย 78.7 ปี และมีการคาดหวังว่า ในชีวิตของชาวอเมริกัน จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 1.1 ปี เป็น 79.8 ปี ในปี พ.ศ.2583 นี่จึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้อายุขัยเฉลี่ย ของผู้คนในสหรัฐอเมริยา พุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 64

การศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ( The Lancet ) นำเสนอข้อมูลเชิงลึก ในด้านสถานะสุขภาพ ของประเทศต่างๆทั่วโลก อนาคตของสุขภาพผู้คนทั่วโลก ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า และในแต่ละประเทศ ที่ผู้คนมีสุขภาพที่แตกต่าง

สหรัฐอเมริกา คาดหวังว่าชีวิตของผู้คน ในประเทศจีน จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ในอีก 2 – 10 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2569 จีนได้ถูกจัดอันดับ ให้อยู่ในอันดับที่ 68 ใน 195 ประเทศ โดยมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 76.3 ปี แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าแนวโน้มทางด้านสุขภาพ ยังคงดำเนินได้ดีต่อไป คาดว่าภายปีใน พ.ศ. 2583 อาจทำให้อายุขัยเฉลี่ย ของผู้คนในประเทศจีนเพิ่มขึ้นที่ 81.9 ปี โดยจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 39

ซึ่งปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกจัดอันดับ ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก ที่มีผู้คนมีอายุขัยเฉลี่ยมากที่สุดที่ 82.9 ปี โดยเริ่มนับจากปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าอาจจะลดลง ไปอยู่ในอันดับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งผู้คนจะมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 85.7 ปี

สเปน เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 4 ที่ผู้คนจะมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 82.9 ปี และคาดว่าผู้คนส่วนใหญ่ จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกือบ 3 ปี ภายในปี พ.ศ. 2583

งานวิจัย 10 ประเทศ ที่ผู้คนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุด (คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2583)

1. สเปน – 85.8 ปี

2. ญี่ปุ่น – 85.7 ปี

3. สิงคโปร์ – 85.4 ปี

4. สวิสเซอร์แลนด์ – 85.2 ปี

5. โปรตุเกส – 84.5 ปี6. อิตาลี – 84.5 ปี

7. อิสราเอล – 84.4 ปี

8. ฝรั่งเศส – 84.3 ปี

9. ลักเซมเบิร์ก – 84.1 ปี

10. ออสเตรเลีย – 84.1 ปี

การศึกษาพบว่า สภาวะบางอย่าง ที่ทำให้ชีวิตของผู้คนลดลง และทำให้มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจาก โรคไม่ติดต่อ รวมไปถึงโรคเบาหวาน โรคปอดอุดกันเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นการเตือน ที่ควรระวัง เพราะโรคหลายโรค ถูกเชื่อมโยงกับ การเกิดโรคอ้วน

นักวิจัยกล่าวว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ ที่บ่งบอกถึงการเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร มากที่สุดได้แก่

โรคความดันโลหิตสูง

– การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– การสูบบุหรี่

– โรคเบาหวาน

– โรคอ้วน

– มลพิษทางอากาศ

การนำข้อมูล จากการศึกษาดังกล่าว มานำเสนอ โดยคาดว่าทุกประเทศ อาจมีแนวโน้ม ที่จะช่วยทำให้ผู้คนส่วนมาก มีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงระบบสุขภาพ ให้ดีขึ้น ซึ่งอาจมีแนวโน้ม ที่จะทำให้มีอายุขัยเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App