ทำไมสมองมนุษย์ คิดบวก มองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว

0
คิดบวก
คิดบวก

แน่นอนว่าการ คิดบวก เรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่ดี แต่เราหนีความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไป แต่ทำไมคนเราส่วนใหญ่จึงมักลืมเรื่องจริงข้อนี้ไป โดยแทบไม่เคยคิด หรือจินตนาการถึงมันอย่างจริงจัง แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ พบว่ากลไกการทำงานของสมองมนุษย์นั้น ทำให้มนุษย์มองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องของคนอื่นเท่านั้น

กลไกสมอง คิดบวก ?คิดบวก
คิดบวก

นักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบาร์อิลันของอิสราเอล เตรียมตีพิมพ์งานวิจัยข้างต้นลงในวารสาร NeuroImage โดยระบุว่าสมองมีกลไกปกป้อง ไม่ให้เราจมอยู่กับความกลัวตาย หากมีการรับรู้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการดับสูญของตนเองเมื่อใด สมองส่วนที่ทำหน้าที่คาดการณ์ถึงอนาคตจะหยุดทำงานทันที และจะจัดประเภทให้ข้อมูลเรื่องความตายนั้น กลายเป็นเรื่องของคนอื่นแทน

ดร. ยาอีร์ ดอร์ – ไซเดอร์มาน ผู้นำทีมวิจัยกล่าวว่า การทำงานของสมองแบบดังกล่าว เป็นกลไกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิต และเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันของมนุษย์ โดยทำให้ความคิดเรื่องการเสียชีวิตของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และไม่อาจจะเป็นไปได้ เขายังคาดว่ากลไกของสมองนี้ เริ่มทำงานตั้งแต่วัยเด็ก

จากการทดลองชี้ให้เห็นว่า สมองมีกลไกปกป้องเราจากความคิด เรื่องการดับสูญของตัวเอง ซึ่งถือเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ และความพยายามเอาชีวิตรอดของมนุษย์

” แม้ว่าเราไม่สามารถปฏิเสธความตายได้ แต่สมองกลับเลือกที่จะหยุดความคิดนั้น หรือทำให้มันกลายเป็นเรื่องของคนอื่น “

ข้อมูลอ้างอิงจาก : BBC NEWS

Advertisement
แบ่งปัน