คนอ้วน เสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ง่าย จุดไหนอันตราย

0
คนอ้วน
คนอ้วน

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ความอ้วนเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดโรคร้ายที่รุนแรง หรือปัญหาทางด้านสุขภาพเรื้อรัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดียิ่งนัก แต่สำหรับ คนอ้วน หรือผู้ที่เป็นโรคอ้วนบางราย มักคิดว่าความอ้วนเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นโรค หรือส่งผลกระทบที่รุนแรง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะโรคอ้วนเป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดโรคหลายชนิด ที่มีผลต่อการเสียชีวิตได้ ไม่เว้นแม้แต่การเกิด ภาวะซึมเศร้า

และอาจเกิดความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ซึ่งอย่างที่ทราบกันว่า โรคซึมเศร้า เป็นโรคหนึ่งที่ส่งผลเสีย ต่อทั้งตัวผู้ป่วยเอง และคนรอบข้างอย่างรุนแรง ที่อาจนำไปสู่ การสูญเสียได้

อ้วน
อ้วน

คนอ้วน เสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้า จริงเหรอ ?

ล่าสุดนักวิจัยค้นพบว่า อีกสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดภาวะซึมเศร้า เกิดจากการที่บุคคล มีน้ำหนักตัวเกินขนาด ไม่ได้มาตรฐานตามหลักของ BMI ซึ่งนำไปสู่การเกิดปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าคนที่เป็นโรคอ้วน มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ตัวแปรทางพันธุกรรม ที่เชื่อมโยงกับดัชนีมวลกายที่สูง ( BMI ) อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และมีผลต่อผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย

นักวิจัยจากสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ได้อธิบายว่าพวกเขาใช้ข้อมูลจาก Biobank ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เข้าร่วม 500,000 ราย อายุระหว่าง 37 – 73 ได้ศึกษาพบว่าดัชนีมวลกายสูง เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่อการเกิดเป็น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจสูง ซึ่งเกี่ยวโยง ต่อปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งพบว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือหมอจิตแพทย์ เพื่อความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า ระบุว่าผู้เข้าร่วมในการวิจัยจำนวน 49,000 ราย มีความมั่นใจว่าเป็นภาวะซึมเศร้า ซึ่งพบว่าคนที่มีดัชนีมวลกายสูงกว่า มีแนวโน้มมีอาการหดหู่

ในขณะที่การศึกษา ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มน้ำหนักด้วยเหตุผลอื่น จะทำให้ความเสี่ยง ของภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผลดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาจาก BMI ที่ไม่สมดุล ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้ามากกว่า

และแน่นอนว่า ภาวะซึมเศร้า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมไปถึงการมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI ก็มีความเสี่ยงมากด้วยเช่นกัน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ได้โดยตรง

หากพบว่าตนเอง หรือคนใกล้ตัว กำลังประสบปัญหา ของการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ไม่เป็นไปตามมาตฐานของ BMI ก็ควรหาวิธีในการลดน้ำหนัก หรือความคุมน้ำหนัก ให้คงที่ให้ได้ตามมาตรฐานของ BMI เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยง ของการเกิดภาวะซึมเศร้าได้

Advertisement