การหย่าร้าง ใช่ทางออกที่ดีที่สุด จริงๆ เหรอ

การหย่าร้าง

การอย่าร้าง ในสังคมปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก ด้วยปัจจัยและสาเหตุหลายอย่างที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว เช่น ปัญหาทางสังคม การใช้ชีวิต การเงิน หรือจนกระทั้งเรื่องของลูกๆ และสิ่งนี้อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงมาก ต่อสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ที่เคยแต่งงาน

ผลเสียของ การอย่างร้าง ?

การหย่าร้าง
การหย่าร้าง

ผลเสียอาจรุนแรง และส่งผลกระทบไปในระยะยาวได้มากกว่าภาวะเครียดอื่นๆ ที่มีในชีวิต การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่า เมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้ว ผู้ใหญ่ที่อย่าร้างมีอัตราการมีปัญหาทางด้านอารมณ์ การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รวมถึงจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอดบวม โรความดันโลหิตสูง และโรคตับแข็งได้สูงกว่าคนที่อย่าร้างยังคงมีอัตราการเข้าโรงพยาบาล และคลินิกด้านจิตเวชสูงกว่าและบ่อยกว่า เมื่อเทียบกับคนที่แต่งงาน คนโสด และหญิงม่าย

ผู้ชายจะมีปัญหากับการต้องอยู่คนเดียวมากกว่าผู้หญิง และถ้าหากพวกเขาไม่แต่งงานภายใน 6 ปี อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ การติดเหล้า อาหารหดหู่ซึมเศร้า และความวิตกกังวลก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ผลดี คืออะไร ?

อย่างไรก็ตาม หากการมีชีวิตการแต่งงานที่ไม่มีความสุข สุดท้ายการอย่าร้างอาจจะทำให้คนเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ รวมถึงยังมีความเครียดที่น้อยลงด้วย

คนที่อย่าร้างไปแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการแต่งงานใหม่สูงมาก ผู้หญิงที่อย่าร้างมีอัตราการแต่งงานใหม่ 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ชายมีมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า คนที่สร้างความสัมพันธภาพใหม่ที่หวานชื่น พวกเขาอาจกลับมามีความสุขได้อีกครั้ง และสิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาอายุยืนมากขึ้น

แม้เราจะไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการอย่าร้างเกิดขึ้น แต่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละครอบครัว เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของแต่ละฝ่าย เพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้าที่เชื่อว่า นั้นคือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App