กระดูกสันหลัง 5 ความผิดปกติ อาการ ที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน

เมื่อเริ่มมีอาการปวดหลัง นั่นอาจไม่ใช่เรื่องที่ปกติ หากพบว่าอาการปวดนั้น มีสาเหตุโดยตรง มาจากอาการบาดเจ็บของ กระดูกสันหลัง โดยอาจเกิดขึ้น ตั้งแต่กำเนิด หรือ เกิดจากความผิดปกติ ของกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

กระดูกสันหลัง

เมื่อเริ่มมีอาการปวดหลัง นั่นอาจไม่ใช่เรื่องที่ปกติ หากพบว่าอาการปวดนั้น มีสาเหตุโดยตรง มาจากอาการบาดเจ็บของ กระดูกสันหลัง โดยอาจเกิดขึ้น ตั้งแต่กำเนิด หรือ เกิดจากความผิดปกติ ของกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

กระดูกสันหลัง ( Vertebral column ) เป็นโครงสร้าง ที่เป็นแกนกลางของลำตัว เป็นส่วนที่มีความแข็งแรงมาก ที่อยู่ตั้งแต่ต้นคอ ไปถึงส่วนก้น เชื่อมกับกะโหลกศีรษะ กระดูกซี่โครง กระดูกเชิงกราน และกระดูกสะบัก มีหน้าที่ปกป้องไขสันหลัง ให้ความสูง คงรูปร่าง และเป็นส่วนยึดติดของกล้ามเนื้อ

กระดูกสันหลัง
กระดูกสันหลัง

ความผิดปกติของ กระดูกสันหลัง

1. กระดูกสันหลังค่อม

เกิดจากความผิดปกติ ของความโค้ง ของกระดูกสันหลังส่วนอก ที่อาจเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือ สุขภาพของกระดูกสันหลัง ถูกทำร้ายด้วยอริยบถ ที่ไม่ถูกต้อง ในบางราย มักสังเกตุเห็นได้ด้วยตา มักมีอาการปวด และตึงบริเวณหลัง มีผลต่อการหายใจ และการรับประทานอาหาร ซึ่งมีอันตราย ที่อาจทำให้เกิด การติดเชื้อได้ง่าย หรือ เกิดภาวะแทรกซ้อน ของโรคอื่นได้ เช่น วัณโรค ฯลฯ

2. กระดูกสันหลังคด

เป็นอาการ ที่พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยอาจเกิดจาก ภาวะกล้ามเนื้อ บริเวณหลังหดตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบเนื้อเยื่อผิดปกติ ที่อาจถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม หรือ การเสื่อมสภาพของร่างกายในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมักแสดงอาการ ลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หัวไหล่หรือสะโพกไม่เท่ากัน หรือ หน้าอกด้านใดด้านหนึ่งยื่นออกมา แม้ว่าจะเป็น อาการที่ไม่รุนแรง แต่ในบางราย ก็เสี่ยงต่อการเกิด ความผิดปกติของหัวใจ และปอดเช่นกัน

3. กระดูกสันหลังหัก

เป็นอาการ ที่มีสาเหตุจาก อุบัติเหตุร้ายแรง หรือ บาดเจ็บจากการ ทำกิจกรรมระหว่างวัน เช่น การเล่นกีฬา การทำงาน ที่ส่งผลให้กระดูกแตก หรือหักได้ โดยมีอันตราย ที่อาจทำให้เป็นอัมพาต หรือ มีผลต่อระบบหายใจได้

4. กระดูกสันหลังเคลื่อน

เกิดจากการเคลื่อนตัว ของปล้องหรือข้อกระดูกสันหลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเสื่อมของข้อต่อกระดูกสันหลัง ในผู้สูงอายุ คนอ้วน นักกีฬา อุบัติเหตุ หรือ ความพิการตั้งแต่กำเนิด โดยผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลัง ที่ส่งผลกระทบต่อการเดิน และการนั่ง ซึ่งอาจสร้างความรำคาญ และลำบากต่อการ ใช้ชีวิตประจำวันได้5. กระดูกทับเส้น

โดยปกติมักเกิดขึ้น กับผู้ที่มีอายุมาก มักมีอาการปวดหลัง ร่วมกับมีอาการ ปวดเอว และปวดต้นขา เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่เกิดจาก กระดูกทับเส้น โดยส่วนหนึ่งของไขสันหลัง ไปสัมผัสกับเส้นประสาทส่วนหนึ่ง จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อ ถูกกดทับ โดยส่วนใหญ่ อาการมักมีสาเหตุหลักๆ จากผู้ที่มีอายุมากตามการเสื่อมสภาพ ผู้ที่ชอบนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน และผู้ที่ชอบยกของหนัก ฯลฯ

วิธีการรักษา

ในปัจจุบัน ทางการแพทย์ ได้มีความเจริญก้าวหน้า ในด้านเทคนิคและการใช้เครื่องมือ ที่เข้ามาช่วยในการรักษา โดยมีวิธีการ ที่ช่วยรักษาผู้ป่วย โรคกระดูกสันหลัง โดยวิธีดังนี้ เช่น การทานยา การฉีดยา การทำกายภาพบำบัด และการผ่าตัด ซึ่งการเลือกวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ตามอาการของผู้ป่วย

หากพบว่าตนเอง มีอาการที่เกี่ยวกับ ความผิดปกติ ของกระดูกสันหลัง เช่น มีอาการปวด และมีท่าเดิน การยืน หรือการนั่ง ที่ผิดปกติ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำ และอาจทำการรักษา ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันผลกระทบ หรือ ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจตามมาในภายหลังได้

ผู้เขียน: ofezsoft

เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ, เทคนิคดูแลสุขภาพ เคล็ดลับความงาม, อ่อนเยาว์, สอนสร้างโปรแกรม (Website), สอนสร้าง API, SEO, Facebook, Line, Social, รับทำเว็บไซต์, รับทำเว็บ App